از گذشته های به دور تا کنون مهاجران ایرانیِ زیادی به میهن های مجاور مسافرت نموده اند و عمان یکی از کشورهایی است که از حیث تاریخی در حوزه‌ شمالی آن مردمانی حیاتی ریشه های ایرانی به کلمه ظریف خیس بلوچ های ایرانی زندگی می کنند. به گزارش ایسنا، بدر بن حمد البوسعیدی وزیر خارجه عمان ظهر امروز آن گاه از انجام گفت وگو اهمیت وزیر خارجه کشورمان در یک در جلوس کرد مطبوعاتی مشترک مهم ابراز خرسندی از مسافرت به تهران و دیدار مهم همتای ایرانی خود گفت: مایه افتخار میباشد که در همین مهاجرت طومار فرمانروا عمان را به آقای رئیسی مدیریت جمهور کشور‌ایران تقدیم می کنم. حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات مجموعه کشورها جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران مادامی که به موجب موافقتنامه های دوجانبه انتخاب نشده باشد منطبق بر خطی خواهد بود که همه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبدا طرفین به هتل گلستان عمان یک مسافت باشد. به خصوص درصورتیکه مالک یک مؤسسه تجاری مستمر در عمان هستید، بهتر می باشد از یک حسابدار مالیاتی عمانی مشاوره فن ای اخذ کنید. مدل نوشتار حک شده بر روی ظروف دیرین وابسته به تمدنی های کهن و مستقر دره گواهی بوده است. شواهد باستان شناسی زیادی وجود دارد که نشان دهنده ی همین رابطه می باشد، به جهت نمونه بقایایی مثل ظروف سرامیکی که بر روی آن ها حروف هایی قلم زنی شده است در سال 1981 در راس الحد و راس الجنز در عمان یافت شده است. همینطور آن ها نقش مهمی در پایه گذاری حکومت عمانی در شرق آفریقا در بازه امام سیف بن فرمانروا آل یاروبی داشته اند و رشادت های زیادی را در تاریخ به ثبت رسانده اند برای مثال شهر مومباسا بوسیله فرمانده ارتش عمان ، آلجمدار سلطان بخشید بلوچ ، که از بلوچستان بود ، فتح هتل میسک عمان شد. امام سیف در ادامه ، الجمادر فرمان روا اعطا کرد بلوچ را به افتخار سعی های وی در فتح ، فرمانروای مومباسا اعلام کرد. در عمده بخشهای میهن عمان رشتهکوههای بزرگ و سخت گذر حجر که از دشتها و جلگه ها از راس مسندم شروع میگردد و در امتداد امارت راس الخیمه و فجیره و سلطنت عمان میگذرد تا بیابانها و هامون های «الجو» امتداد یافته است، می پوشاند. از حیث هنگامی درصورتیکه یه خرده به جلوتر بیاییم در دوره های بعدی هجرت بلوچ ها به عمان برجسته خیس شده هست که در نتیجه رابطه ها سیاسی و تجاری عمان و بلوچستان ، تعداد زیادی بلوچ به شاخه نیروهای ویژه ارتش عمان پیوسته اند که حاکمان از آن‌ها به جهت حفاظت و دفاع از بنادر و شهرهای عمان به کار گیری نموده و در نبرد های گوناگون نظیر جنگ مهم پرتغالی ها در کنار عمانی ها موثر بوده اند.

ایندکسر