برنامه زبانشناس به جهت هر دو سیستمعامل اندروید و iOS در دسترس است. خوشبختانه برنامه Hello English اساسی هر دو سیستم دلیل اندروید و iOS سازش آموزش لهجه انگلیسی سیامک انصاری آموزش زبان انگلیسی صوتی برای کودکان دارد. I will speak english very well. همینطور دو اپلیکیشن مکالمهمحور دیگر هم حیاتی نامهای Speakly و Tandem وجود دارا‌هستند که میتوانند به نسبت هدف شما اثرگذار واقع شوند. اگر جزو کمپانی کنندگان در عصر های تدریس گویش انگلیسی در خانه نیستید و می خواهید صرفا به مراد تقویت و شرکت در آزمونهای دارای در بین المللی از قبیل آیلتس و یا تافل از سرویس ها سایت های معتبری چون همیار زبان بهره مند شوید می توانید در عصر های تقویتی مرتبط دارای این آزمونها شرکت نمایید و به نتیجه ها درخشانی دست پیدا کنید. این حال می توانید به مراد اطلاع از زمان های متعدد به جهت یادگیری زبان حساس ما اصلی راه های ارتباطی موجود در تماس باشید و داده ها کامل به دست آورید. حساس آموزشگاه گویش کشور‌ایران آکسفورد می توانید بهترین نحوه آموزش گویش انگلیسی که اهمیت وضعیت شما سازگار می باشد را تعیین کنید. بهترین نحوه یادگیری لهجه انگلیسی در منزل این هست که تلویزیون بازدید کنید یا این که ویدیو ببینید. سفارش می شود در زمان خرید کردن بستهها به ترازو به اندازه تحقیق کنید تا بتوانید بهترین آن‌ها را پیدا کنید چرا که ارزش این پکیجها چندان ارزان وجود ندارد و خوب تر هست هزینه خود را به بهترین صورت صرف کنید. شما باید قبل از نوشتن کلمات بتوانید عبارات را بیان کنید و به زبان بیاورید و مضمون‌ آنان را ادراک کنید. ایران آکسفورد همین امکان را در اختیار شما قرار می دهد که در ردس های دوچندان معمولی و کاربردی و به رخ کاملا رایگان به یادگیری گویش انگلیسی بپردازید. در واقع هدف ما فقط قبولی و پشت سر گذاشتن آزمونهایی که نام بردم نیست، در واقع این حساس را به دانشجوها منتقل می‌کنیم که تقویت زبان انگلیسی به مثابه سرمایهگذاری و ایجاد موقعیتهای کاری و تحصیلی تازه در آتی خودشان است. از دیگر برنامههای آموزش زبان میتوان به Mango، Lingvist و LingoDeer اشاره کرد. توسعهدهندگان LingoDeer، اپلیکیشن بازیمحوری نیز حیاتی نام LingoDeer Plus طراحی کردهاند که در تدریس لهجه می تواند امداد بخش اعظمی به شما بکند.

ایندکسر