فسفونات ها : انواع مختلفی از فسفونات ها به عنوان آنتی اسکالانت به کارگیری می شوند که هر کدام اصلی ویژگی های پایداری حرارتی، دامنه تغییرات کلسیم و کارآیی متمایز نسبت به دسته رسوب می باشند. پلیمر های آلی تمایل دارا هستند که وزن مولکولی پایین به ملازم فاصله عمده در میان مجموعه های یونیزه شده را داشته باشند در واقع همین ترکیبات با پایداری حرارتی هیدرولیکی مضاعف فوق العاده ای می باشند. که تمایل داراست کریستال ها را از هم انقطاع نگه دارد. تجربه اثبات کرده است که عدم استعمال از آنتی اسکالانت فلوکن 260 ؛ آسیب های دوچندان زیادی به دستگاه ها وارد کرده است. ولی در ارتباط با عملکرد سینتیکی ضد رسوبات مربوط به مکانیسم های فضا ویژه آن ها می باشد. آن ها غالبا به عنوان ضد رسوب برای ترکیباتی زیرا کلسیم، استرانسیوم و باریم به کارگیری میشوند. ترکیبات ارگانو فسفره : این مواد ترکیباتی آلی و قابل تجزیه می باشند که حاوی لینک های کربن فسفر میباشند (به استثنای استرهای فسفات و فسفیت که همین لینک ها را ندارند) و به تیتر آنتی اسکالانت در تصفیه آب و فاضلاب گزینه به کار گیری آنتی اسکالانت اصفهان قرار می گیرند. فسفات های معدنی : همین ترکیبات هم به آسانی مهیا می شوند هم مناسب بها هستند. استر های آلی فسفات : استر های فسفات نسبت به پلی فسفات ها در برابر تغییرات اسیدی محفظه تحمل بالاتری را از خود نشان می دهند. همچنین در سیستم های شیرین سازی آب به طریق تقطیر MEDنیز به کار می روند. از جمله مواد شیمیایی که به جهت ارتقاء کارایی دستگاههای اب شیرین کن در آنها مورد به کارگیری قرار میگیرد اشکال مواد ضد رسوب یا آنتی اسکالانت ، مواد ضدخوردگی و ضد عفونی (دیسپرسانت) هستند. ولی هر یک از این انواع هم اساسی جور ها و مشخصات گوناگونی میباشند که بوسیله قابل انعطاف افزار شرکت سازنده و همچنین میزان مرغوب بودن آب ورودی به دستگاه های اسمز معکوس مقدار میتوان مناسب ترین نوع آنتی اسکالانت را انتخاب نمود. در ابتدا حرفه آوری به کار گیری از اشکال ضد رسوب برای سیستم های RO اساسی بکارگیری مواد شیمیایی آیتم به کارگیری در برنامه های خنک کننده آب و دیگهای بخار انجام میشد. میزان SBS باید به اندازه کافی فراتر از عناصر RO اضافه شود تا دست کم 20 ثانیه از زمان واکنش مشکلی پیدا نشود و همینطور ترکیب نمودن خطی مواد مطلوب ضروری هست که این امر ترجیحا بوسیله میکسر استاتیک انجام می شود. در همین دستگاه تکنولوژی اسمز معکوس بی نقص ترین دسته فیلتر نمودن و تصفیه آب محسوب می شود.

ایندکسر