در گذشته کل پیستون ها کلیدی تاجی صاف طراحی میشدند البته امروزه بسته به گونه موتور این تراز طراحی متفاوتی دارد. با وجود این، طراحی موتور، سیلندر، سر سیلندر، محیط احتراق و دسته سوپاپ، گزینش کننده آخرین صورت همین قطعه است. اما در بعضی موتورها نظیر موتور پراید، به واسطه جور جانمایی پیستونها و سوپاپها، حتی اگر تسمه تایم در بدور بالا هم غالب شود سبب بازخورد همین دو کاربر به هم دیگر نمیشود البته در اکثر خودروها نظیر خودروهایی که از موتورهای پژویی به کارگیری میکنند، اگر این اتفاق بیافتد مطلقا خساراتی سنگینی به موتور وارد خواهد شد. بعضی خودروها اساسی سیستم سوپاپ و تایمینگ متغیر هستند. 3- حیاتی ایجاد سوراخ های (I,U,T) شکل در دامنۀ پیستون که اصلی شیار های افقی و عمودی هستند، می قدرت از انبساط پیستون پرهیز کرد. تانکهای متوسط دارای 24 سیلندر بوده در صورتی که تانک اورلورد آمریکا 64 سیلندر می باشد که به عنوان بزرگترین و مخوفترین تانک شناخته شده است . این قطعه، داخل شکاف های موجود در بوش سیلندر به رخ عمودی حرکت می کند. در همین وضعیت، نگاه ناامیدکننده مکانیک اکثر از خویش پاراگراف برای شما استرس زا می شود. در همین صورت می توانیم شاهد 5000 دور بر دقیقه باشیم و این به این معنی که سرعت به شدت بالا . در شکل زیر موقعیت پیستون در موتور خودرو را بازدید می کنید ، پیستون ها اساسی رنگ نارنجی نشان دیتا شده اند. بیایید چنین موتوری را با 2 باله 3 متری به 206 بسته و موتور را پر‌نور نماییم . دارای توجه به مقاومت بالای چدن در برابر حرارت، چدنی ها در اتومبیلهای یگانه به فعالیت می روند. از آنجایی که ضربات پیستون به شاتون منتقل میشود همین قطعه می بایست در برابر ضربات استحکام به اندازه داشته باشد به منظور از فولاد ساخته میشوند. پیستون نام قطعه ای میباشد که حتما بارها به گوشتان خورده است. این قطعه، استوانه ای رخ است که به شاتون متصل می شود و از طریق جریان رفت و برگشت در سیلندر عمل می کند. در اینجا برای درک خوبتر ادامه مطالب می بایست نکته ای را درباره سوپاپ اتومبیل شرح دهیم ، در سیلندرهای یک خودرو ممکن است از یک سوپاپ ورودی و یک سوپاپ خروجی به کار گیری نمایند که به آن سیلندر دو سوپاپه پیستون خام می گویند. در این حالت قدرت و شتاب را میتوان تماشا کرد . مرحله بالای پیستون ها را غالبا به سه موقعیت می سازند. در همین طرز مدت زمان بدنه پیستون را به جای آنکه به رخ دایره بسازند.

ایندکسر