در سالیان اخیر با هماهنگی و پیگیریهای انجام شده بوسیله سازمان بهزیستی و پیگیریهای مکرر سازمان اداری و استخدامی مملکت خوشبختانه در صددرصد مجوزهای صادر شده برای استخدام در سازمانهای مدنی سهمیه سهدرصد استخدام معلولان حیث شده است. محمدرضا شهبازی، مدیرکل دفتر کار توانمندسازی سازمان بهزیستی میهن از روش اجرای این ضابطه و بعضا موانع موجود چنین میگوید: براساس ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق و دستمزد معلولین تمامی دستگاههای دولتی، عمومی و همگی سازمانها، مؤسسات، شرکتها، نهادهای انقلابی، شهرداریها و بانکها که از دارایی دولتی به کار گیری میکنند میبایست سهدرصد از مجوزهای استخدام خویش را به افراد حیاتی معلولیت اختصاص دهند. البته به اعتقادوباور کارشناسان، این دستور ناشی از ضعف ضابطه نیست بلکه خلل به شیوه اجرای آن بوسیله برخی نهادها، دستگاهها و مؤسسات بازمیگردد. ولی شواهد و نارضایتی بعضا مسئولین و همچنین افراد دارای معلولیت نشان می‌دهد همین قانون نتوانسته آنگونه که می بایست مشکل اشتغال معلولین را کاهش دهد. ثبت ضابطه اختصاص سهدرصد سهمیه اشتغال سازمانها و نهادهای مدنی به معلولان، روح تازهای در کالبد اشتغال معلولین دمید بهطوری که بخش اعظمی گمان میکردند خلل استخدامی معلولین در شغل ها قانونی و دولتی مهم ثبت همین قانون برطرف خواهد شد. ۱ – باور به دین مبین اسلام و التزام عملی به ضابطه حساس جمهوری اسلامی کشور ایران و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه. به گزارش اسپوتنیک، در‌پی مذاکره دکتر معالج سید ابوالقاسم موسوی، مدیر بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نگاه و شهابالدین عزیزی خادم، مدیر فدراسیون فوتبال، زهره کودایی دروازهبان مجموعه ملی فوتبال بانوان به استخدام بیمارستان نگاه در آمد و از این پس جزو کارمندان روابط عمومی بیمارستان نگاه خواهد بود.زهره کودایی سنگربان گروه ملی فوتبال بانوان کشور‌ایران متولد سال ۱۳۶۸ در استان خوزستان است که کلیدی گرفتن دو پنالتی در بازی مقابل اردن در تراز مقدماتی جام ملتها نقش مهمی در صعود تاریخی ایران به جهت نخستین توشه به استکان ملتها ایفا کرد و در اولی بازی همین بدور از رقابتها در مقابل هند صاحب خانه هم حساس یک واکنش فوقالعاده مانع از گلزنی رقیب و در نهایت منجر به دست آوردن یک امتیاز اهمیت برای گروه ملی بانوان کشور ایران شد.کاربران در شبکههای اجتماعی نسبت به این خبر واکنشهای متمایز نشان میدهند. روزنامه جمهوری اسلامی ایران نوشت: همواره قسمت اکثر منابع مرز و بوم صرف بسط مشاغل موجود در جامعه یا این که ایجاد شغل ها جدید می شود تا به واسطه کمتر بیکاری، وضع و اوضاع اقتصادی و اجتماعی مرز و بوم آگهی استخدام صرافی بهبود پیدا کند. افراد اهمیت معلولیت نیز از همین قاعده مستثنی نمی باشند و ساخت شغل و مهیا کردن موقعیت دستیابی آنان به شغل ها گوناگون در راستای خودکفایی و استقلال همین تیم از جامعه از اولویتهای دولتمران به شمار میآید. از سوی دیگر داشتن شغل و گذران زندگی کلیدی کسب درآمد مکفی، از حقوق تک تک شهروندان یک جامعه محسوب میشود. پیدا کردن شغل و استخدام از موقعیت سنتی و کهن بیرون شده و امروزه برای این‌که بتوانید بهتر از دیگر متقاضیان شغلی فعالیت کنید، نخست می بایست خیلی هدفمند روند کاریابی را انجام دهید، بعد از آن می بایست بتوانید از فناوری و تکنولوژی روز کمک بگیرید. اگر شما هر نوع سوالی در رابطه مهم چه جایی و شیوه به کارگیری از آگهی استخدام صندوقدار دارید، می توانید دارای ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر