پکینگ برج خنک کننده هم جهت ارتقاء جریان هوا دارای آب به عمل می رود و برای شناخت بیشتر ذکر یک نمونه خالی از خوبی نخواهد بود.همه ما عملکرد یک کولر آبی را چشم ایم.آب کف کولر بوسیله پمپ به بر روی پوشال ها ریخته و هوای محل ورود از در میان پوشال ها عبور می نماید و خنک شده و توسط فن به باطن کانال جهت دهی می شود.پوشال ها سبب نماید شدن جریان آب می شوند و هوا می تواند به راحتی اهمیت سطح آب تماس برقرار کند. هر دسته از برج های خنک کننده مشخصات و داده ها فنی مربوط به خویش را دارند، به همین استدلال نمی اقتدار بها معینی را بیان کرد. نکته دیگری که می بایست عرض کنیم این هست که یک برج خنک کننده قوی نخواهد بود که آب را دقیقاً تا دمای مرطوب محیط کاهش دهد. بدلیل حرارت بالای تجهیزات گزینه استفاده در صنعت های مقدار تبخیر آب در میزان بالایی قرار دارااست و در صورتی مطابق یک روند حساب شده میزان تبخیر آب در دست گرفتن نگردد مصرف آب در همین صنایع به شدت ارتقا پیدا می کند.حال استراتژی برای کمتر مقدار مصرف آب چیست ؟ هر جا نیاز به ارتقا جریان هوا و تماس آن مهم آب باشد نیاز به یک حرفه احساس می شود.از این رو برج های خنک کن خیس از فن ها برای افزایش جریان هوا به کارگیری می کنند.حال که حیاتی ایجاد کننده جریان هوا آشنا شدید نیاز هست تا در گزینه مکانیزم کند کردن شتاب آب و افزایش تماس جریان آب کلیدی برج اطلاعاتی را کسب کنید. می بایست فرایندی را در حیث گرفت که طبق آن بتوان آب را خنک کرده و مجدد به خط ایجاد باز گرداند.اینجاست که نیاز به یک برج خنک کننده احساس می شود. در واقع هرچه پکینگ ها تبادل حرارت بیشتری بین آب یا سیال سرد شونده و هوای عبوری برقرار کنند دمای سیال زودتر به درجه حرارت مناسب رسیده و حجم آب بیشتری سرد می شود . به جهت این دستور برج های خنک کننده آب گرم شده را بوسیله پمپ های محل ورود اخذ می نمایند و پس از خنک نمودن آب آن را توسط پمپ های خروجی به چرخه صنعت گشوده می گردانند.حال سوال همین است که برج خنک کن چطور آب را خنک می کند و طریق عمل برج خنک کننده چطور می باشد ؟ حیاتی بکارگیری برج خنک کننده به ترازو کارکرد خویش تجهیز بوده چرا که نبود کولینگ تاور باعث از کار افتادن کل سیستم خواهد شد. چنانچه از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در گزینه برج خنک کننده پالایشگاه آبادان لطفا از کاغذ ما بخواهید.

ایندکسر