برگزاری نماز جامعه در کنار مقوله عفاف و حجابدکتر محمدهادی ایمانیه در ستاد استانی عفاف و حجاب گفت: هماهنگی بین شوراهای عفاف و حجاب و شورای اندیشه وارتز به نتیجه می رسد و از موازی کاری پرهیز می شود.

وی با اشاره به اقدام زیبای فرودگاه شیراز در برگزاری نشست آموزشی و ترغیب کننده و پرسش و پاسخ با کارکنان در مقوله عفاف و حجاب گفت: این اقدام باید در استانداری و سایر ادارات نیز انجام شود.

دکتر ایمانیه در ادامه بر دو اقدام تاکید کرد و گفت: اولین اقدام، اقداماتی است که منجر به تأثیر عمیق و ماندگار بر مردم می شود.

وی با تاکید بر اهمیت اقدامات عمقی، یکی دیگر از اقدامات را حرکات مقطعی و موقتی دانست و گفت: قطعا حرکات عمقی مهمتر است اما حرکات زمانی و مقطعی نیز مهم است.

استاندار فارس گفت: هر دو اقدام لازم است هر چند حرکت عمیق بیشتر مد نظر است.

وی در ادامه بر اقامه نماز جماعت در کنار موضوع عفاف و حجاب تاکید کرد و گفت: اگر بتوانیم موضوع نماز جماعت را در کنار عفاف و حجاب در دستور کار قرار دهیم بسیار تاثیرگذار خواهد بود، لذا اقامه نماز جماعت ضروری است. در ادارات، اماکن عمومی، پارک ها، گذرگاه ها، پیاده روهای بهداشتی و غیره.

یک مقام ارشد دولتی در فارس نیز برگزاری مکرر برنامه های فرهنگی را مهم دانست و گفت: خوب است بعد از محرم و صفر که روزهای شاد اما اصولی است، برنامه های شاد فرهنگی را ادامه دهیم.

استاندار فارس همچنین به امکان مشاور برای مدیریت دانش آموزان و دانشگاه ها در حوزه دانشگاه ها و مدارس متوسطه توجه کرد و گفت: قبول دارم تا پایان شهریور ماه در مورد دانشگاه ها و مدارس بحث شود تا مشاور مشاور جهت ارشاد و با تدابیری برای جذب طلاب و دانش آموزان در نظر گرفته شده است و در این راستا بر حضور پر رنگ خانواده های مذهبی برای کمک به دانشگاه ها و مدارس تاکید کرد.

حتما بخوانید:
اشتباه شماره 1 لباس بچگانه در حال مرتکب هستید (و چهار راه‌ها برای تعمیر آن})

عالی ترین مقام اجرایی استان همچنین با تاکید بر اینکه مجوزهای ستاد برای کل استان معتبر است، گفت: اجرای مجوز برای بانک های خصوصی و دولتی تفاوتی ندارد و برای هر دو اعمال می شود.

دکتر ایمانیا همچنین با اشاره به اینکه پس از پایان ماه صفر روزهای فرخنده ای در انتظار ماست، گفت: باید آمادگی لازم را برای دیدار با ایام فرخنده و برگزاری جشنواره در باغات و همچنین اجرای کنسرت و اقدامات لازم به دست آوریم. باید فکر کنید تا در مراسم شادی، ضمن رعایت قوانین، خود را در حاشیه نبینید.

وی گفت: اگر فردی یا اداره ای قوانین را نادیده بگیرد باید تذکر داده شود.

دکتر ایمانیا همچنین خواستار روش های اجرایی موفق در سایر استان ها شد تا در صورت امکان از تجربیات موفق سایر استان ها برای رسیدن به هدف استفاده شود.

وی در پایان از احیای مساجد سراسر استان و کارکرد مساجد در فاصله زمانی اذان ظهر تا نیمه شب برای استفاده مردم گفت و گفت: گاهی مشاهده می شود که مردم با درهای بسته مواجه می شوند. مسجد و سرگردانی در این ایام برای اقامه نماز، لذا لازم است در این مدت اقدامات لازم برای فعالیت مساجد در میانه راه انجام شود.