به طور کلی انواع متعدد دمپر هوا مهم عملکرد یک نتورک از تیغه های موازی و ۷ و ۸ آغاز به عمل می نماید . در واقع در گزینه دیگر دمپرها می قدرت گفت کلیدی کارایی یک نتورک از تیغه های موازی و هفت و هشتی، دمپر هوا آغاز به عمل می کند البته در دمپر هوا بُر یک برگه ی حجم دارِ نیم هلالی که تمام مساحتِ داخلیِ قابِ دمپر هوا را اِشغال می کند سبب ساز انسداد یا این که تنظیم هوای عبوری از دمپر هوا بُر می شود. به جهت در دست گرفتن مقدار هوای خروجی از روزنه گرد در دهانه های انشعاب هوا در محیط از دمپر پروانه ای در پشت دریچه های گرد به کار گیری می شود. این لبه نقش فلنج را برای دمپر هوا ایفا می کند. ولی در دمپرهای با پره معکوس کنترل دبی جریان هوا اهمیت توجه بیشتری انجام می شود ولی حجم هوای کمتری را در زمانه هم اندازه منتقل می کند و همینطور در حالت بسته هوابندی قابل قبولی دارد. در دمپرهای اهمیت پره موازی مقدار دبی فراوان بالایی از هوا را عبور می دهد و در وضعیت بسته هم هوابندی تمام ساخت نمی گردد. اما دمپر هوا بُر یک برگه ی حجم دار نیم هلالی که تمام مساحت داخلی قاب دمپر هوا را اشغال می کند و سبب ساز مسدود شدن یا تنظیم هوای عبوری از دمپر هوا بُر می شود . از سوی دیگر، در سیستم های در اختیار گرفتن دود مهندسی شده، پخش دود به وسیله سیستم HVAC ساختمان یا این که به وسیله فن های اختصاصی که اختلاف فشار تولید می کنند، در اختیار گرفتن می شود. دسته فریم دمپر هوا ی ۷ و ۸ همچون دمپر هوا ی تیغه موازی هست ، ولی مونتاژ تیغه های دمپر ۷ و ۸ به صورت یک عدد در در بین به شکل بر عکس عمل می نماید و شرایط ۷ و ۸ به دمپر هوا می دهد . دمپر هوا ی گرد دربین کانالی نیز به رخ گرد به گرد ایجاد می شود که در همین صورت ساختار همین دمپر هوا تماما گرد خواهد بود.اگر بخواهیم دمپر هوا ی چهارگوش را در میان کانال گرد جانمایی نماییم باید هر دو طرف دمپر هوا ی چهارگوش را با دو تبدیل گرد مجهز و بعد دمپر را به شبکه هوا ی گرد متصل کنیم. کانالی بکار رفته در سیستمهای تهویه مطبوع خاگی مثل کولر گازی و اسپلیت عموما حیاتی الکتریسیته فعالیت میکنند. درصورتیکه بازکردن دمپر قبل از پر‌نور کردن آتش (شروع آتش، حرارت) فراموش شود این فعالیت می تواند موجب خطر جدی ورود دود به داخل خانه و حتی آتش سوزی منزل شود. در اینجا بیشتر به تحلیل وب تارنما دمپر اتوماتیک هواکش.

ایندکسر