اصول کارایی خنک کنندگی چیلر تراکمی به همین شکل هست که سیالی که در کمپرسور چیلر متراکم شده وارد کندانسور می شود. آب نسبتا گرم با گرمایی که از ماده مبرد گرفته به سمت برج خنک کننده چیلر تراکمی حرکت می نماید تا گرمای خویش را از دست بدهد. به کولینگ تاوری که سر رویکرد چیلر قرار گرفته و دارای خنک کاری اولیه آب باعث کاهش فشار به چیلر تراکمی یا جذبی می گردد برج خنک کننده چیلر گفته می شود. اصول عملکرد کولینگ تاور چیلر جذبی به این شکل می باشد که در چیلر های جذبی محلول رقیق شده در ژنراتور گرم می شود و این پروسه باعث غلیظ شدن مایع مبرد میشود. پر فروش ترین گنجایش برج خنک کننده فایبرگلاس 100 تا 250 تن تبرید میباشد که ناب زیست همواره همت کرده است در هر دو جور کولینگ تاور فایبرگلاس مدار گشوده و مدار بسته حداقل یک دستگاه در ظرفیتهای 100 تن ، 125 ، 150 ، 200 ، 225 و 250 بدن تبرید در محل سوله تولید و بصورت آماده جهت تحویل فوری در انبار کارخانه نگهداری نماید. همین مدل سیستم های خنک کننده که حقیقتا امروزه بیش از 95 درصد از بازار کولینگ تاورها را در اختیار گرفته اند تا گنجایش 500 بدن تبرید بصورت ساخت و مونتاژ در کارخانه و بیش از آن بصورت مونتاز در محل کارگزاری در دو قالب مکعبی و مخروطی تولید و جهت فروش به تامین کننگان تجهیزات برودتی عرضه می شود. برجهای گالوانیزه به طور معمول مجهز به فن سانتریفیوژ بوده و جریان هوا به شکل اجباری به باطن آن ها نبی می شد. بعد این آب که گرمای ماده مبرد را گرفته به داخل برج خنک کننده چیلر جذبی انتقال داده می‌شود و آن‌گاه داخل تاور، گرما بوسیله هوا گرفته شده و به محفظه انتقال پیدا می کند. در مناطقی که رطوبت هوا بالا بود و آب محل ورود نیز خورندگی داشت خیلی زود دارای تولید زنگ سفید روی گالوانیزه این برج ها به سمت فرسایش پیش می رفت. به دلیل رابطه مستقیم آن مهم رطوبت و آب آن هم حساس سختی های متعدد بدنه همین برج ها را بایستی از فلزی به کارگیری نمود که زنگ نزند و مقاومت بالایی نسبت به اکسایش داشته باشد. زمانی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط دارای برج خنک کننده خداوردی وب سایت خویش باشید.

ایندکسر