تلاش برای پیاده سازی مدیریت یکپارچه شهرمحمدحسن اسدی در جلسه کارگروه ملی تنظیم امور مالی و سرمایه گذاری کلانشهرها که در شیراز برگزار شد، اظهار کرد: لایحه درآمدهای پایدار شهری و حکمرانی یکپارچه و یکپارچه شهری همواره دو دغدغه فعالان حوزه حکمرانی شهری بوده که با قانون تبدیل شد. تصویب مجلس

شهردار شیراز با اشاره به انتظارات فراوان از شهرداری ها بر ضرورت ارتقای جایگاه مدیریت شهری تاکید کرد و افزود: روش های فعلی درآمدزایی روش هایی است که در اجرا مشکل دارد.

اسدی با تحلیل مقوله درآمدزایی شهرداری ها، سرمایه گذاری و درآمدزایی از طریق بخش خصوصی را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: باید برای ثبات و امنیت اقتصادی بخش خصوصی تلاش کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر شیراز نیز گفت: فرصت ها و آسیب ها در دوره های شوراهای اسلامی در نوع خود قابل بررسی است.

علیرضا اسکندری گفت: یکی از اقدامات قابل توجه در این کمیسیون این است که اصول سرمایه گذاری را در شهرداری شیراز تصویب کردیم.

اسکندری به سرمایه گذار، شهرداری و شورای اسلامی شهر به عنوان سه مدیر اصلی سرمایه گذاری اشاره و بر ارتباط مستمر هر سه تاکید کرد.

حتما بخوانید:
صادرات کالا از گمرک گروه خدمات لجستیک ایران

دیدگاهتان را بنویسید