بعضی دیگر از عارض جانبی احتمالی ناشی از فعالیت جراحی برداشتن سینه مردان عبارتند از هماتوم (خونریزی در پایین پوست)، سروما (مایع در پایین پوست)، عفونت، وارونگی نوک سینه، از دست دادن احساس در نوک سینه/ آرئول، بروز چین و چروکهای پوستی، نامتقارن شدن سینهها، ترومبوز عمقی وریدی، آسیبدیدگی عصبی و درد مزمن. عوارض جانبی بعضی از داروها مانند داروهای ضدافسردگی، آنتی بیوتیک ها، داروهای شیمی درمانی، داروهای سرطان پروستات، داروهای تجویزی به جهت بعضی از زخم ها و داروهای قلبی عروقی هم می توانند موجب ابتلای فرد به ژنیکوماستی شوند. در بعضی موارد، جدا مصرف دارو خویش می تواند موجب بهبود جراح ژنیکوماستی در یزد شرایط فرد شود. در بعضی مورد ها هم ممکن است برای معالجه ژنیکوماستی مریض نیاز به هورمون درمانی داشته باشد. بیمار ممکن هست ژنیکوماستی را در یک یا هر دو سینه خود داشته باشد. غالبا سرطان پستان یکی از سینه ها را درگیر می کند و به زمان لمس، توده ای سفت احساس خواهد شد. داشتن پستان های بزرگ و پر رنگ یک عدد از مشکلاتی می باشد موجب ناراحتی و آزرده خاطری در آقایان می شود. در این مورد ها میتوان از شیوه جراحی، شرایط و اندازه آرئول را بهبود اعطا کرد و پوست اضافی را کمتر داد. در جراحی ژنیکو ماستی بافت و پوست های اضافی ، برای کوچک شدن سینه برداشته می شود. در موارد نادری، ممکن میباشد از جراحی به جهت برداشتن بافت مازاد سینه استعمال شود که در ادامه به طور تمام تفسیر می دهیم. زمانی بافت چربی در منطقه سینه از از حد معمول برای جراحی بیشتر باشد، فشار وارد شده بر عروق خونی بیشتر خواهد بود و دلایل جراحی را افزایش می دهد. با این حالا سیاستهای شرکت های بیمه باهم متفاوت هست و خوب تر میباشد این مورد را مستقیما از بیمهای که ذیل پوشش آن می باشید بپرسید. برای شناخت اساسی همین جراحی زیبایی و تدبیر درباره مراحل، مزایای آن و همچنین هزینه و شرایط حتمی به جهت انجام آن بایستی به بهترین جراح ژنیکوماستی مراجعه کنید تا بینش شما درباره این عمل زیبایی به شکل صحیح رخ بگیرد. آناتومی سینه آقایان باید یک بافت مسطح اهمیت پاره ای پری محو و سوای احساس هیچ نوع عده قابل لمس مجزا باشد. در صورتی که دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت داده ها بسیار اکثر در آیتم جراح ژنیکوماستی کرمان لطفا به تماشا از وب سایت ما.

ایندکسر