حفاظت هوشمند از گوزن زرد ایرانیمدیرکل حفاظت محیط زیست فارس گفت: با توجه به اینکه منطقه میانکتال محل طرح تکثیر و تکثیر گوزن زرد ایرانی است و این گونه جانوری در خطر انقراض قرار دارد، برای حفاظت بهتر از آن، طرحی برای احداث گوزن زرد ایرانی در نظر گرفته شد. نرده برقی اجرا شده است.

پورشیرزاد گفت: در این راستا با عبور جریان الکتریکی ضعیف از بین نرده های اطراف این زیستگاه به شکارچیان و حتی افرادی که قصد عبور از حصار را دارند ضربه می زند اما آسیب جدی وارد نمی کند.

وی گفت: در فاز اول 16 هکتار از 400 هکتار زیستگاه گوزن زرد ایرانی در کازرون به فنس برقی مجهز شد و در مراحل بعدی فنس تمام 400 هکتار برق دار می شود.

پورشیرزاد گفت: با توجه به شرایط اقلیمی مناسب منطقه میانکتال کازرون، این طرح اکولوژیکی از سال 72 با 19 راس گوزن زرد ایرانی در زمینی به وسعت 100 هکتار فنس کشی شده آغاز شد که در دهه 90 به 400 هکتار افزایش یافت.

زیستگاه گوزن زرد میانکتل در ذخیره گاه ارژن پرشان قرار دارد که تنها ذخیره گاه زیست کره فارس محسوب می شود.

حتما بخوانید:
میتوانید با گسترش آن به ویکیپدیا کمک کنید

دیدگاهتان را بنویسید