خرید آسان اینترنتی و تلفنی قیمت دریچه سقفی با تضمین کیفیت از کالا کیوسک

ساختار دریچه هوا ی سقفی چهارطرفه طوری طراحی شده که هوای عبوری از معبرِ دریچه را به هر چهارسوی همین دریچه هوا تقسیم دریچه های سقفی گرد می کند. دریچه هوای دوطرفه سقفی هم بصورت بادمپر و سوای دمپر ساخته می شود و در هر دو سیستم دمنده و مکنده قابل به کارگیری می باشد. روزنه هوا ی سقفیِ سه طرفه نیز قابلیت ایجاد بصورت بادمپر و بدون دمپر را داراست و در سیستم های رفت و برگشتِ هوا به راحتی قابل استفاده می باشد. اصلی دقت به جهت پره ها در همین مدل دریچه ها ، هوا اساسی سرعت مطلوب به مرحله خواهد رسید . دریچه ها اصلی اعتنا به شرایط قرارگیری دسته و رخ سیستم و محصول آن اهمیت اسم ها متفاوتی می شود. این گونه روزنه ها به آسانی بر روی نتورک چهارگوش و یا بوسیله یک تبدیل روی شبکه گرد کارگزاشتن می شوند . دریچه های سقفی چهارگوش کلاف پهن کلیدی پره های متحرک می باشند و یار یا این که بدون دمپرهای چهارگوش موازی، متقابل و پروانه ای قابلیت و امکان کارگزاری بر روی سقف را دارا هستند. شهر آهن انواع روزنه های سقفی و گرد را به شما دوستان خوب با کیفیت دوچندان بالا و هزینه ای مطلوب ارائه می دهد. این روزنه هوا، هوای نتورک را به دو مسیرِ اساسی زاویه نود سکو (گوشه ای) یا این که به دو مسیر بصورت چپ و راست ( راهرویی) هدایت می کند. روزنه هوای مشبک را می قدرت بصورت سقفی و دیواری گزینه کاربرد قرار داد. واجب به ذکر می باشد دریچه تنظیم هوا ی مشبک را نیز می قدرت بصورت مستقل و هم بصورت ترکیبی در سقف های کاذب و تایلی آیتم به کارگیری قرار داد. به عنوان نمونه روزنه سقفی کلاف دور باز دو طرفه مطلوب به جهت به کار گیری در کنج های اتاق میباشد که دریچه از دو جهت نیازی به هوا دهی ندارد. روزنه هوا ی دوطرفه نیز به جهت سرمایش و هم برای گرمایش گزینه مصرف دارد. چنانچه دوبُعد از روزنه هوا به دو بُعد دیوار نزدیک باشد، اجباراً بایستی هوا به وجهِ دیگرِ متمایل گردد که در این وضعیت از دریچه هوا ی دوطرفه دریچه اگزاست سقفی استعمال می گردد. در صورتی که قرار باشد هوای مسیر در زاویه نود درجه تقسیم گردد،هوا بصورت قطری و همسان در دو وجه تقسیم می شود و درصورتیکه قرار باشد هوای روزنه هوا به دو طرفِ چپ و راست پرتاب شود، می اقتدار هوای خروجی از دریچه هوای دوطرفه سقفی را به هرنسبتی که مایل هستیم به چپ یا این که راست جهت دهی نمود. همین روزنه هوای سقفی، می تواند هوای عبوری از خویش را به یک مسیر سوق‌دهی کند.

حتما بخوانید:
لیفت سانترال لب - دکتر مریم ملکی متخصص پوست و مو و زیبایی در اصفهان