برای استعلام ارزش گلیسیرین تنها کافی هست به شمارههای ما تماس حاصل فرمایید. گلیسیرین که اکثر زمان ها گلیسرول نیز نامیده می شود، مایع بی رنگ، بی بو و دارای طعم شیرین است. این روغن یاری به رفع التهاب، کبودی پوست و التیام سریع تر جراحت های سطحی نیز می کند. این روغن، از نظر ترکیب شیمیایی، یک الکل قندی تری هیدروکسی است. گلیسیرین سادهترین الکل سه دلیلی است و از سه بنیان هیدروکسیل متصل به سه کربن تشکیل شده میباشد و همچنین یک ماده روشن و بیرنگ میباشد که هیچ بویی ندارد و مزه آن، نسبتا شیرین است. به طور کلی شناخته شده هست که زخم جدی ایجاد نمیکند. آسیب جدی شناخته شدهای برای گلیسیرین وجود ندارد؛ البته در صورتی که بعد از به کارگیری در گیر خارش و قرمزی روی پوست خود شدید، بلافاصله مصرف گلیسیرین را متوقف کنید. درصورتیکه گلیسیرین را مدت طولانی در خانه داشتهاید و درب آن را باز کردهاید، ممکن هست ساختار آن خراب شود؛ چون در تماس مهم هوا بوده است. در افرادی که به روغن نارگیل یا روغن خرما حساسیت دارند، مصرف گلیسیرین ممکن میباشد منجر ایجاد آلرژی شود. همین دارو به تیتر یک مرطوب کننده برای معالجه یا خودداری از خشکی، زبری، پوسته پوسته شدن، خارش، حساسیت پوست و تحریکات جزئی پوست (مانند راش و سوختگی ناشی از پوشیدن پوشک و سوختگی پوست در اثر پرتودرمانی) به کار گیری می شود. مخاوط گلیسیرین و گلاب ملانین را ناچیز می کند و رنگ تیره پوست را واضح می نماید و می توان از همین دو به عنوان رنگ برهای طبیعی اسم برد. اسم علمی همین ماده، 1و2و3 پروپان تری ال میباشد. اصلی این درحال حاضر گلیسیرین خیلی قبل از قرن هجدهم وجود داشته است. هیدرولیز هنگامی است که ماده ای به آب واکنش می دهد و در سرانجام لینک شیمیایی از دربین می رود. گلیسیرین طبیعی در سرانجام هیدرولیز چربی های حیوانی یا این که گیاهی ایجاد می شود. این روغن بی رنگ، می تواند طبیعی یا تصنعی و مصنوعی باشد. همین ماده، به شکل طبیعی نیز، وجود داشته و هم میتوان آن را از شیوه واکنشهای شیمیایی در صنایع پتروشیمی ساخت کرد. در اینجا اکثر به تحلیل وب وب سایت گلیسیرین سبزیجات.

ایندکسر