دریچه خطی اسلوت چیست و استفاده از آن مزایایی دارد؟

طول هر روزنه خطی دستکم 60 و حداکثر 180 سانتی متر است. پخش هوا بصورت مستقیم یک طرفه و دو طرفه حداکثر طول روزنه ۲٫۸ متر ، قابلیت و امکان به کار گیری از دمپر ، مناسب برای توزیع هوای خروجی از حرفه کوئل ها. حداکثر ارتفاع روزنه های خطی هوا به شکل یکسره 5 متر و به صورت یکسری تکه نامحدود می باشد. پلنیوم روزنه خطی ممکن است پیش ساخته، عایق دار یا بدون عایق باشد و یا این که در محل کارخانه ساخته و نصب شود. در رخ نصب دو پلنوم اصلی انتهای گشوده در کنار هم، محل اتصال دو قطعه پلنوم به یکدیگر بایستی به طور اطمینان منتخب درزبندی شود. دریچه خطی سلوات به دلیل قابلیت و امکان به کارگیری در طول زیاد، گنجایش قابل توجهی در حجم هوادهی و یکنواختی توزیع هوا در گوشه و کنار زیر تهویه را دارااست و به استدلال به کار گیری از پره های قابل تهیه در جور خطی الگوی پرتاب هوای مختلفی را دارد که سبب ساز تعیین دریچه خطی اسلوت در کاربری های متعدد خواهد شد.این دریچه بر بر روی سقف یا پیشانی دیوار کارگزاشتن می شود و جهت اتصال بهتر دریچه و همچنین توزیع هوای یکنواخت از همه سطح روزنه خطی اسلوت می بایست از پلنیوم باکس استاندارد طبق دریچه به کارگیری شود. پلنوم روزنه ی خطی متناسب دارای محل کارگزاشتن آن ممکن می باشد اهمیت دو انتهای بسته، یک انتهای باز و یک انتهای گشوده باشد. روزنه خطی اسلوت، از یک اسلوت تا قریه اسلوت، قابلِ ایجاد و عرضه می باشد (قابلِ تفسیر هست هر یک از ترک های موازیِ این دریچه، یک ، اسلوت محسوب می شود. روزنه اسلات میانگین شامل یک گوشه و کنار فلزی باریک و بلند دارای تیم ای از لوورها یا گریل ها در امتداد یک طرف است. قابل ذکر میباشد که روش ی هوا دهی همین روزنه ها مثل روزنه ی شبکه های پارچه ای میباشد. در رخ لزوم ممکن می باشد دریچه خطی اهمیت یک قطعه کانال واسطه (گلوئی) به پلنوم متصل شود. 3.اتصال روزنه ی خطی به پلنیوم معمولا اهمیت پیج و مهره انجام می گیرد. در ارتفاع های عمده می بایست یک‌سری دریچه در امتداد هم قرار گیرد. حاشیه نگهدارنده برای قرار گرفتن بست های خرچنگی روزنه قیمت روزنه خطی اسلوت های اسلوت. کلیدی دقت به طولِ مسیرِ نصبِ روزنه خطی اسلوت، این روزنه می تواند بصورتِ یک سر بسته، دو سر بسته و دو سر باز ،تولید و عرضه گردد.

حتما بخوانید:
چگونه درس بخوانیم تا در کنکور موفق شویم؟