دستگاه تصفیه آب خانگی

در تعیین حجم مخزن دستگاه تصفیه آب خانگی اعتنا ضروری را نمایید، زیرا به طور معمول مالامال کردن مخزن آب دستگاه تصفیه، حدود 2 ساعت زمان نیاز دارد. در صورتی که منافذ فیلتر بیش از اندازه تنگ باشد، آبی خالصتر به دست میآید؛ ولی در مواقعی هیچ نیازی به این مبادرت نیست. بزرگترین نقطه تمایزی که میان فیلترهای مختلف وجود دارد، اندازه و تعداد منافذ باز هرکدام است. این فیلترها در واقع یک لایه پارچه یا این که تور هستند که منافذ باز مضاعف بسیار و تنگی دارند؛ به طوری که فقط مادهای که میتواند از همین منافذ عبور کند، آب است. همین پروسه، اصلیترین تراز از تصفیه آب بوده و مسئولیت جداسازی آلایندگیها از آب به عهده فیلتر تصفیه آب است. اما این دستگاه عموما مضاعف کوچک می باشد و برخلاف تصورات، عمل سختی به عهده ندارد. به طور کلی استعمال از شیوه اسمز معکوس یکی از از طریق های های نوین در ساخت دستگاه تصفیه آب خانگی می باشد، البته همانطور که گفته شد در همین شیوه اصلی بهره گیری از فیلتر ممبران (memberane) تجزیه املاح مضر تا 0.0001 میکرون انجام می شود. در حالت کلی هدف افراد گوناگون در به کار گیری از آب تصفیه شده گوناگون است؛ به همین عامل میزان توجه فیلتر خانگی را طبق اهمیت هدف و مقدار پاکیزگی که در آب نیاز دارا هستند انتخاب میکنند. افراد به جهت این‌که تصفیه آب را به بهترین شکل انجام دهند، به یک دستگاه تصفیه آب نیاز دارند. اصلی وجود اینکه اکثری از کارشناسان همین کار را توصیه نمیکنند، احتمالا بتوانید حیاتی به کار گیری از قویترین و بادقتترین فیلترهای خانگی، آبهای آلوده و کثیف را به آبهای قابل شرب تصفیه آب لونا واتر تبدیل کنید. سیستم تصفیه آب در هرکدام از این دستگاهها تفاوتهایی اهمیت یکدیگر دارند؛ ولی همگی آن ها میتوانند آب آلوده و کثیف و فاضلاب را تصفیه کرده و آن را به نوعی آب پاکیزه و قابل استعمال تبدیل کنند. بدین ترتیب هر آب آلودهای که از فیلتر خانگی عبور کند، به یک آب قابل شرب و تماما تندرست تبدیل میشود.

حتما بخوانید:
به طرز مضحکی ساده راه‌ها بهبود داروهای گیاهی شما