تعادل هیچ وقت به معنی تقارن نیست؛ بلکه به همین مضمون‌ می باشد که کل وزن المان های طراحی فضا را به صورت متعادل در کل فضا توزیع نمائید و بگسترانید. بلکه زمانی که عمل های ساختمانی به اتمام رسید دکوراتورها شروع شده و وارد صحنه می شوند. تکرار یا ریتم از گزاره مواقعی می باشد که به احتمال از آن بسیار شنیده اید. شما حیاتی تکرار چیدمان یکسری تابلو ریز و یا این که متوسط در کنار یکدیگر در فضای نشمین و یا این که هال خود، می توانید ریتمی موزون در همین فضا ایجاد نمایید. به عمل بردن سبک های متعدد در کنار نیز در یک فضای خاص، به شدت از زیبایی محیط می کاهد و فضای شما را نا مرتب نشان می دهد. زمانی که شما از دو یا این که سه گلدان مشابه در مقیاس های کوچک، میانگین و بزرگ در کنار یکدیگر بر روی قفسه کتابخانه خویش استعمال می کنید، در واقع شما از فاکتوری با و منحصر به فرد به فرد به نام مقیاس به کار گیری نموده اید. در صورتی که در دانشکده های علمی کاربردی و یا این که آزاد در حرفه طراحی دکوراسیون داخلی سوای کنکور تصویب نام کنید بایستی دروسی نظیر معماری دنیا اسلامی، گرافیک معماری، آرایه و چیدمان وسایل، طراحی فضاهای داخلی (تجاری و اداری، مذهبی و فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و درمانی، ورزشی)، مسائل حقوقی و اخلاقی معماری و … چنانچه یشنهاد و یا نظری در زمینه اصول با طراحی داخلی دارید، می توانید در ذیل این برگه برای ما بنویسید. پس کلیدی ما همپا باشید تا از همین ۶ اصول اساسی طراحی داخلی درایت پیدا کنید و در رخ لزوم از آنها در فضای داخلی خویش به کارگیری نمایید. ولی همین تعادل هرگز به این معنا نمی باشد که پایتان را بالاتر از کلیشه های رایج طراحی بگذارید و همه فضاهای خود را به شکل به طور کامل دکوراسیون داخلی مطب مامایی متقارن طراحی نمایید. تکرار در طراحی داخلی می تواند در هر خصوصیت از گزاره طرح، رنگ، بافت، متریال، اندازه، شکل، اجسام و اساسا هر المان معماری در فضا رخ گیرد. طراحی دکوراسیون داخلی دانشی فراگیر می باشد که وسعت زیادی را در خویش جای داده است. به این ترتیب خوبتر است که یک سبک و تم مشترک در همین فضاها اجرا شود.

ایندکسر