ایسیو اتومبیل از چه قطعاتی تشکیل شده است؟ ازآنجاکه به جهت کارایی مطلوب وسیله نقلیه به نسبت سوخت و هوای مطلوب نیاز است، ایسیو معیوب نمیداند که چه میزان سوخت باید به گوشه و کنار احتراق ارسال شود. از بر روی همین نقشه می اقتدار متوجه شد که چه عملگر یا سنسوری به چه پین از ترمینال های ایسیو ECU وارد می شود و بر این شالوده علت اختلال را در ایسیو جستجو کرد ،در گزینه نقشه های داخلی ایسیوها هم باید گفت که هیچ وقت عمومی نشده و تنها در محدودیت کمپانی های تولید کننده است. این جور ایسیوها بر روی ۲۰۶هایی که کلیدی موتور tu5 اهمیت حجم ۱۵۸۷ سی سی از جور دو گانه سوز مورد به کار گیری قرار گرفت اند. نکته : این ایسیو بر روی پژو ۲۰۶ های تیپ ۲ و ۳ که کلیدی روزنه گاز سیمی و کاتالیت آیتم استعمال قرار میگیرد . نکته: همین دسته ایسیو ها بر روی ۲۰۶ جور پیدایش tu3 a حیاتی حجم ۱۳۶۱ cc نصب میشود و در مجموعه دریچه گاز آن‌ها موتور برقی دریچه گاز جایگزین استپر موتور جهت تنظیم به دور آرام می‌شود و مرود استعمال قرار میگیرد . بر روی ایسیو های زیمنس آنگاه از نوع های CONTI از آی سی اشاره گر ۴۸ اساس که کوچکتر هستند استعمال شده است. تگ به کارگیری شده در این دسته ECU از نوع ۷۹۳۶ است که از این حیث اهمیت تگ های استفاده شده در سایر ماشینهای اکوماکس کروز نیز مشابه میباشد . پراید دسته 88 حیاتی ایموبلایزر (continental) اما در این سال پراید اساسی ecu والئو S2000 نیز وجود دارد. عیبیابی و تعمیر آن نیاز به دانش و مهارت تخصصی دارد که در دورههای تدریس تعمیرات ecu بهصورت تخصصی و تماما عملی صفرتا صد نکته ها مربوط به تعمیر ایسیو اتومبیل تدریس داده میشود. در دورههای آموزش تعمیرات ecu اتومبیل بهصورت تماما تخصصی و ذیل لحاظ اساتید کارشناس و دارای تجربه طریقه عیبیابی، تعمیر و تعویض ecu خودرو تدریس دیتا میشود. آموزشگاه فوت‌و‌فن الکتریسیته یکی از از بهترین آموزشگاههای برگزارکننده دورههای فوق است که بهصورت کاملا عملی به آموزش صفرتا صد مباحث مربوط به تعمیرات و عیبیابی ایسیو میپردازد. امروزه آموزشگاههای متفاوتی دورههای ایسیو را برگزار کرده و کارآموزان را به جهت ورود به بازار عمل عالی و پردرآمد تعمیرات ایسیو آماده میکنند. همانطور که اشاره شد ایسیو خودرو قطعهای مهم و پیچیده بوده و برای تعمیرات آن میبایست از دیاگ به کارگیری کرده و از این روش بررسی کدهای نادرست ایراد به وجود آمده را شناسایی و جهت از بین بردن آن اقدام نمود. به جهت اشخاصی که هر دسته نگرانی در مورد دقیقا کجا و همینطور هدایت در آیتم چگونگی استفاده از ایسیو موتور سیکلت ، شما شاید می توانید با ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر