زنان و مردان هر دو میتوانند کاندیدای خوبی برای همین جراحی باشند، به شرطی که دندانها و فک آن ها مشکلی نداشته باشد. اگر زاویه های گزینه حیث ما در ناحیه فک مشکلی نداشتند، می توانیم کوچکی زنخدان را اهمیت نحوه های جایگذاری پروتز بر زنخدان مریض جبران نماییم . چه زمانی چانه معمولی به حیث می رسد؟ در همین گونه پروتزها به راحتی اصلی لمس سطحی می توان به وجودشان پی برد. به جهت اثبات نگه داشتن پروتز در جای خود، برش تولید شده در بافت باید کاملا به میزان باشد و همینطور می توان بافتهای نرم اطراف را به استخوان بخیه زد. خوب تر است اصلاح زنخدان از طرز جراحی استخوان چانه انجام گردد ولی از پروتز چانه نیز می توان به جهت این مراد استفاده کرد. در برخی موردها نیز چانه هم فک نیاز به پروتز دارند. در بعضی موردها گرفتن نتیجه دلخواه اساسی یک عمل ممکن می باشد و در بعضا مورد ها خیر. پروتز چانه سایز و حجم زنخدان را بیشتر میکند، زیرا برخی موارد چانه ها در تناسب حیاتی پیشانی و شکل در جای قابل قبولی قرار نگرفته اند. پس از انجام شدن به ملازم دیگر عملیات، برش های متناوب نظیر قرار دادن از شیوه برش باطن پلک پایینی یا داخل خط مو توصیه میشود. طریق دیگر جراحی چانه، همین می باشد که پروتز را روی لایه ی پریوست استخوان که یک لایه نرم بر روی استخوان فک می باشد قرار می دهند. آن‌گاه از برداشتن بخیه های زنخدان ، نوارهای استریویی مقداری قرار می دهیم که بایستی چهار روز دیگر خشک و در جای خویش باقی بمانند. از شما خواسته می شود روز سوم یا چهارم آن گاه از عمل کاشت زنخدان به مرکز بیایید. از شما منظور می شود تا سه یا چهار روز پانسمان چانه خود را خشک و دست نخورده نگه دارید. سایر داروها از روز سپس از کار آغاز می شوند. ویتامین سی ۳۰۰۰ میلی گرم همپا حیاتی غذا روزمره به مدت یک هفته پس از فعالیت به جهت بهبودی. در این نوع فعالیت زیبایی شکل جراح اساسی ساخت بی هوشی حالت مناسبی را برای مریض ایجاد می کند و آنگاه از بی حسی اهمیت اعتنا به محل جراحی در منطقه گزینه لحاظ مریض برش ساخت می کند. عمده بیماران ما به ما می گویند که تقریباً بعدازدوهفته “طبیعی”به نظر می رسند. البته سپس از سه ماه ، عمده بیماران حدود ۹۰٪ از سرانجام آخرین خود را دارند. در صورتی که از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد پروتز فک مشهد لطفا از صفحه ما بخواهید.

ایندکسر