منتخب در شیر برقی که عملکرد الکتریکی بر عهده ی آن بوده و حساس به کارگیری از انرژی الکتریکی و مغناطیس کردن هسته ی سیم پیچ اذن ی عبور یا این که عدم عبور را میدهد. هنگامی که بوبین الکتریسیته دار می شود ایجاد میدان مغناطیسی صورت می گیرد و باعث می شود که هسته جذب آهن ربا شده و سوزن بالا کشیده شود و شیر برقی گشوده شود. کویل های بسته، از قدمت اثر گذار بالا و مقاومت بیشتری در برابر موقعیت محیطی و رطوبت شیر برقی کنیستر 405 کجاست برخوردار خواهند بود. یعنی میدان مغناطیسی درمرکز همین رینگ میدانی قوی خیس ازمیدان یک سیم راست خواهد بود. بوبین، یک سیم پیچ اصلی خواص مغناطیسی بالا است. 2. همانطور که در بخش بالا گفته شد دو یا این که سه روزنه به جهت ورود و خروجی سیال ها دارد. به تیتر یک ضابطه کلی، شیرهای برقی به جهت سیالات عاری از ذرات جامد، مثل آب، روغن، محصولات نفتی، بخار، هوای فشرده، و یا این که سیالات انتقالدهندهی حرارت طراحی شدهاند. در این سیستم هنگامی که تغذیه در بوبین برقرار می گردد، یک ورودی به دهانه مشترک وصل می شود و فشاری برای منبسط شدن سیلندر پنوماتیک تولید می گردد. یک جور دیگری از همین شیر های 3 راه و روش که پورتهای آن ها به طور همزمان امکان عمل کردن در دو جهت ورودی و خروجی را دارا هستند نیز وجود داراست که اساسی تیتر شیر های 3/2 یونیورسال شناخته می شوند. از این جور شیر برقی نیز غالبا جهت گشوده یا این که بسته نمودن مسیر و همینطور توزیع و یا این که انتخاب و همینطور ادغام مواد به کارگیری میگردد.شکل زیر یک دسته شیر برقی 3/2 و نوع 2/2 را نشان میدهد. همانطور که در رخ ذیل نشان داده شده است حساس بلند شدن سوزن از روی پورت، جریان سیال از تحت پیستون به زیر پورت پایلوت منتقل شده و فشار تحت پیستون و تحت پورت به تعادل می رسد. سلنوئید ولو­ های اهمیت کارایی مستقیم (سوزنی یا این که پیستونی) از فشار صفر تا ماکزیمم فشار مجاز شیر کار می کنند. کویل های شیر برقی بر اساس حداکثر ارتقا دمای مجاز به سه گونه H ،N و F طبقه بندی می شوند. در رخ کارکرد کویل در محدوه مجاز کارکرد قدمت اثرگذار کویل فراوان طولانی بوده و در صورت تجاوز از محدوده کارکرد به طور تقریبی بازای هر 10 جايگاه سانتیگراد تا مقدار 50% از عمر مفید کویل کاسته می شود. این شیر در صنایع متمایز زیرا داروسازی، صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و داروسازی آیتم استعمال قرار میگیرد. به جهت بسیاری از خطوط لوله کشی که اهمیت دو حالت میباشند و نیاز به جدا یا وصل کردن دارا‌هستند از شیرهای انقطاع و وصل بی آلایش به کار گیری می شود. درصورتیکه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم شیر برقی 4 بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

ایندکسر