برج خنک کننده یا این که همان دستگاه کولینگ تاور (cooling tower)، امروزه به عنوان محبوب ترین، کاربردیترین و اما پراستفاده ترین دستگاه صنایع آب و فاضلاب شناخته شده است. زمانی در آیتم جور بندی و معین کردن انواع یک دستگاه مثل برج خنک کننده سخن می کنیم طبیعی هست که طریق های متمایز به جهت این جور بندی وجود داشته باشد. جریان آب پس از گذر از لایههای پکینگ مدیا در نوع مکعبی از قسمت های زیرین لایه اخیر سطح های خنک کننده (پکینگ مدیا) در تشتک (Cooling Tower Basin ) جمع آوری می گردد. از معایب برج خنک کننده مدار باز می توان به هدر رفت بیش از حد آب بر اثر تبخیر آب و همچنین ساخت ستون بخار در بالای برج مدار باز در گنجایش های خیلی پهناور اشاره نمود . عملکرد همین برج به‌این دسته میباشد که آب گرم آن‌گاه از ورود به درون کویل های مسی کلیدی هوای محل ورود که توسط حرفه و از دریچه ورود هوا به باطن برج خنک کننده شکافت کرده میباشد تماس یافته و گرمای آب درون کویل تا دمای خشک کویل کاهش پیدا نموده است و بعد از آن این آب وارد برج خنک کننده مدار گشوده در پایین شده و توسط نازلها بر سطح پکینگ ها پاشش می شود و گرمای خود را تا یکسری مرتبه بیش از دمای اشباع از دست دیتا و وارد تشت آب شده و از آنجا وارد لولههای خروجی می برج های خنک کننده گردد. یکی از از نکاتی که در بهره مندی از مزایای این مدل از سیستم ها مضاعف کلیدی است، موضوع چگونگی تعیین برج خنک کننده می باشد که همواره از حساس ترین مسائل به شمار می رود. در گذشته هم بسیاری از انسانها بهصورت ناآگاهانه از مکانیسم عملکرد برج خنک کننده بهرهمند میشدند. در سال های آخر مراقبت درست از برج های خنک کننده بسیار آیتم اعتنا اپراتورهای حفظ تاسیسات ساختمان و مدیران ساختمان قرار گرفته است. اصلی همین وجود، استعمال از برج خنک کننده امری لازم است. همین مدل برج خنک کننده می تواند خنک کاری را اهمیت راندمان دوچندان بالا انجام دهد. براین اساس استفاده مجدد از آب خنک شده و برج خنک کننده در صنعت های سبب حفاظت از منابع طبیعی و حفاظت از منابع آبی و صرفه جویی بالا در مصرف آب میشود. انواع برج های خنک کننده بر مبنا ساخت جریان هوا ، پیش نویس های طبیعی ، پیش نویس مکانیکی ، برج های متقابل و ضد جریان است.

ایندکسر