به اعتنا مراقب لولههای اختصاصی خروج مایعات از محل جراحی باشید. به طورر کلی میتوانید انتظار داشته باشید که بعد از جراحی، در جراحت جراحی شما لولههای منحصر به فرد خروج مایعات (درناژ) قرار دیتا شده باشد، روی جراحت جراحی شما پانسمان و بانداژ شده باشد و گن فشاری مخصوص به شما دیتا شود. شما باید در خانه باشید و به طور کامل استراحت نمایید ولی لزوما بدون چاره نیستید در تخت بخوابید. مضاعف کلیدی میباشد که تمامی دستوالعملهای ویزهی مراقبت پس از جراحی را به توجه دنبال کنید. جراحان ماهر کلینیک ما اصلی داشتن سالها تجربه میتوانند در همین حوزه به شما مشاورهی تخصصی بدهند و اهمیت تشخیص علت دارای بزرگ بودن سینهها، لحاظ و سفارش واقعی خویش را صادقانه به شما بگویند و با اعتنا به شرایط شما، بهترین طرز درمانی را به شما پیشنهاد دهند. نشانه ها اختصاصی بیماری اصلی بزرگ شدن سینه ها و در مواردی یک سینه خویش را نشان می دهد. به جهت معالجه ژنیکوماستی از جراحی پلاستیک که به آن کمتر ماموپلاستی نیز می گویند، استفاده می کنند و طی همین طریق اهمیت کمتر سایز سینه ها، همین کاربر را صاف کرده و کارایی می نمایند تا خطوط قفسه سینه ظریف خیس شده و ارتقا پیدا کند. در صورتی که می‌خواهید (با بهبود ظاهر خود) اعتماد به نفس خود در محیطهای اجتماعی را بهبود دهید. چطور جلوی ژنیکوماستی را بگیریم؟ دورهی ریکاوری پس از جراحی ژنیکوماستی معمولا به راحتی سپری درمان ژنیکوماستی حیاتی تستوسترون میشود. در این دوران است که به طور معمول آقایان به پزشک معالج مراجعه می کنند. غالباً موارد ژنیکوماستی بدون نیاز به معالجه برطرف می شوند. در صورتی که نیاز به انجام کار جراحی باشد، برش گزینه نیاز معمولا در زیرهالهی نوک سینه ایجاد میشود. در این شرایط در مرز هالهی نوک سینه و در نصیب نیمهی پایینی آن یک برش منحنی تولید میشود. برداشتن پوست: در صورتی که درجهی ژنیکوماستی فراوان شدید باشد، لازم هست گزیده از پوست سینه برداشته شود و شاید حتمی است نصیب نوک سینه هم جابهجا شود. فعالیتهای نرمال را میتوان پیاله یک‌سری روز آن گاه دوباره از سر گرفت؛ اما ضروری است به مدت 2 الی 3 هفته هیچ دسته فعالیت شدید وسنگینی مثل پرس سینه، هل دادن یا کشیدن نداشته باشید. احتمالا به جهت شما جذاب باشد که بدانید، فارغ از تولید هیچ برش جدی در پوست، میتوانید ژنیکوماستی را معالجه کنید. مهمترین مزیت این روش، کوچک بودن راه معالجه ژنیکوماستی برش جراحی است. جراحی حیاتی بی حسی موضعی و لیپوساکشن: در این طرز بخش مورد نظر اهمیت به کارگیری از تزریق بی حساس شده و تخلیه ی چربی این منطقه اهمیت به کار گیری از ساکشن شکل می گیرد.

ایندکسر