در بخش اقتصاد گردشگری متاسفانه آمار دقیقی در گزینه استان در دسترس نیست، البته در گزینه اشتغال در سال 1389، از جمعیت شاغل استان آذربایجان غربی، 7% در بخش هتل و رستوران­داری، 9.1% در بخش اجارهمستغلات و فعالیت­های به دست آوردن و کار سرگرم به عمل بودند (استانداری آذربایجان غربی، 1389)، که می­توان گفت این مشاغل به­طور مستقیم و غیر­مستقیم دارای صنعت گردشگری در ارتباط­اند. زمانی که یک گردشگر وارد کشوری می شود از بدو ورود نیاز به پرداخت هزینه هایی جهت اقامت، مواد غذایی، تفریح، حمل و نقل و غیره می­باشد، براین اساس این هزینهها می­تواند در اقتصاد آن مرزو بوم نقش بسزایی ایفا کند. ارتباط ها قومی، مذهبی و فرهنگی عمیقی در بین میهن ما و کشورهای ناحیه وجود داراست و همین فرمان سبب ورود اکثری از گردشگران به مرز و بوم میشود. مهیا ساختن حوزه توسعه گردشگری جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران به گونهای که به موجب آن حفظ، تقویت و عرضه هویت فرهنگی و ارزشهای حاکم بر جامعه، ارتقای آگاهی و فرهنگ­سازی در راستا گردشگری، بهبود رقابتپذیری مملکت در این حوزه، ارتقای کیفیت تجربه گردشگر از نحوه ابتکار اختراع و تنوع­بخشی به محصولات گردشگری، توزیع متوازن وقتی و مکانی سفر در کشور، تسهیل ورود به فضای کسب و عمل گردشگری، اشتغال­زایی، ارزآوری و درآمدزایی و هدایت ذی­نفعان کلیدی در توسعه صنعت گردشگری در راستای شیوه گردشگری پایدار حاصل شود. جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 براساس ارزش­های قاضی بر کشور، دارای اتخاذ منش توسعه و گسترش پایدار، همه­جانبه و متوازن، استعمال منطقی از میراث تاریخی، فرهنگی و طبیعی و استفاده حداکثری از مشارکت بخش خصوصی به تیتر یکی از از پیشران­های گسترش کشور، از لحاظ توسعهیافتگی صنعت گردشگری جزء کشورهای برتر ناحیه خواهد بود. ب- صیانت از ارزش­های ایرانی- اسلامی، تنوع قومی، میراث فرهنگی و طبیعی و احیا، رواج و گسترش هنرهای سنتی و صنعت های دستی. الف- اهتمام به تحکیم هویت فرهنگی، حفظ ارزش­ها، میراث طبیعی، فرهنگی و صنایع دستی. کاربر تیم پژوهشی مدیر و برنامهریزی گردشگری پژوهشکده گردشگری افزود: فارغ از گردشگری داخلی و محلی، در راستا گردشگری خارجی که ارزآوری مهمترین مزیت آن است، به نوعی فعالیتی صادراتی محسوب میشود. در همین زمینه در سامانه فصلنامه در هنگام بارگذاری مقاله آیتم ای تحت تیتر “توضیحات” به جهت نویسندگان با شخصیت در نظر گرفته شده هست که در آنجا می تواند عوارض مربوط به اصالت پژوهش خود شامل اصالت موضوعی، نحوه شناختی، زمانی، مکانی، جامعه تحقیق و دستاورد تحقیق را ذکر نمایند. اساسی شیوع ویروس کرونا و اثر گذاری آن بر جامعه و به خصوص گردشگری در جمهوری اسلامی ایران فصلنامه گردشگری شهری در چارچوب مسئولیت علمی، اخلاقی، اجتماعی و انسانی و هم در راستای نگاه موشکافانه، حل موضوع ای و کاربردی به موضوعات جدید گردشگری شهری در ایران، در حیث دارد یکی از شماره آینده خود را اهمیت مسئله “بحران کرونا و تاثیر ان بر گردشگری شهری” اختصاص دهد. در اینجا بخش اعظم به باز‌نگری وب تارنما گردشگری یعنی چه مطالعات هفتم.

ایندکسر