متخصصان همین مرکز به شیوههای گوناگونی خدمات درمانی ارایه مینمایند که مهمترین آن‌ها عبارتند از : مشاوره و جاری درمانی، هدایت و مشاوره تحصیلی، هدایت و مشارو پیش از ازدواج، مشاوره خانواده درمانی، مشاوره تلفنی، مشاوره در خوابگاهها، سخنرانی و کارگاههای آموزشی. در مشاوره غیر حضوری هم به صورت تام استاندارد های مرتبط اهمیت شیوه های درمانی روانشناختی رعایت می شود و درمانگر در ایجاد درمان اثر بخش و مناسب به جهت فرد در ارتباط اصلی مسئله عملکرد خواهد کرد . ما در مرکز مشاوره نگرش نوین معتقدیم که معالجه کامل فرد موثرترین رویه برای تولید تغییر تحول استوار است. همین مرکز دارای کادر تخصصی روانشناسی، روانپزشکی و مددکاری طی روزهای هفته کار میکند. کلینیک صلح داخل دارای هدف هدایت و ارائه خدمات روانشناسی و آموزشی در حوزه های متفاوت کار خود را شروع کرده و در اکنون حاضر از حیث کیفی مرکز مشاوره برنده به شمار می آید. آل سلیم می افزاید، کسانی که در سنین تحت ضربه جنسی را تجربه کرده اند هم به احتمال فراوان در بزرگسالی خیانت می نمایند زیرا این ضربه ممکن است بر دلبستگی، هویت جنسی و مدل رابطه ها آنها در بزرگسالی تأثیر بگذارد. عمده پاسخ دهندگان (۷۱٪ -۷۶٪) گفتند که تماس جنسی فیزیکی حساس شخصی بیرون از ارتباط همیشه آستانه مکر را برآورده می کند. به شیوههای متفاوت چه از نحوه برگزاری کارگاهها و کلاسهای آموزشی، تهیه و نشر بروشور و کتابچه و چه به شکل حضوری به عده دانشجویی وارد شود تا به طور مستقیم و از نزدیک از مشکلات دانشجویان کسب اطلاع کند و در جریان مشکلات دانشجویان قرار گیرد. مرکز مشاورهی دانشجویی نیز به خواسته پیشگیری از مشکلات کم عقل و مداخله به موقع در مسایل روانی دانشجویان عمل مرکز مشاوره خانواده ناحیه 3 میکند. مرکز مشاوره و بهداشت اعصاب دانشگاه علامه طباطبائی یک مرکز درمانی، آموزشی و پژوهشی است که از سال 1371 به طور قانونی شروع به کار نموده می باشد و سرویس ها اکثر ای را در حوزه های مشاوره و اعصاب درمانی، روانپزشکی و مددکاری ارائه می نماید.مرکز مشاوره و بهداشت اعصاب دانشجویی دانش گاه علامه طباطبائی، منشا سرویس ها اثر گذار و ارزنده در زمینه ی مشاوره و بهداشت اعصاب است. مرکز مشاوره دانشجویی حیاتی هدف ارائه مشاوره در دو بخش خواهران و برادران تحت حیث اساتید مجرب در گروه دانشگاهی علامه محدث نوری رسماً شروع به فعالیت نموده است . مرکز مشاوره برای دانشجویانی که درخوابگاهها اسکان دارند مبادرت به ارایهی سرویس ها مشاورهای در درون خوابگاه نموده است که افراد میتوانند جهت مشاوره به محل کار مشاوره خوابگاه مراجعه نمایند. به همین علت، مراجعه به مشاوره تحصیلی در این زمان حساس، می تواند یک تعیین فراوان هوشمندانه باشد. در زمینه مشاوره تحصیلی، دکتر حمید احدی، دکتری روانشناسی شناختی، مدرس زمان های موفقیت و مشاوره تحصیلی و شغلی، می تواند به شما دوستان خوب امداد شایانی کند. در اینجا بیشتر به بررسی وب تارنما مرکز مشاوره ضحی لواسان.

ایندکسر