حساس دقت به اینکه مراحل احتراق در محیط احتراق به شدت پیچیده می باشد و کوچکترین برآمدگی یا این که فرورفتگی در پیستون ، بر شکل و مدل احتراق اثر گذاری می گذارد ، در بعضی از خودروها علاوه بر فرم هایی که در بالا به آن اشاره شد ، فرم های پیچیده و بهینه ای به مرحله بالای پیستون می دهند. این قطعه، استوانه ای شکل است که به شاتون متصل می شود و از طرز جریان رفت و برگشت در سیلندر فعالیت می کند. همین پیستون بخش اعظم در موتور های مسابقه ای و موتور هایی که در معرض توشه سنگین قرار دارا‌هستند استفاده می شود. از چدن یا این که فولاد معمولا در ساختار پیستونهای موتورهای سنگین که به شتاب فراوان و شتاب آنی نیاز ندارند استعمال میشود. همین نصیب تراز بالایی پیستون هست به طور معمول دایرهای شکل میباشد و نیروی ساخت شده به وسیله سوخت مستقیما بر روی آن وارد می‌شود سر بعضا از پیستونها خصوصا پیستونهای موتورهای دوزمانه و موتورهای دیزلی فرمدار ساخته میشود. در مراحل کاری موتور و در وقتی که فعالیت انفجار مخلوط سوخت و هوا بر روی میدهد، به عامل بسته بودن بخش بالایی محیط به وسیله سرسیلندر، باید قسمتی وجود داشته باشد که بتواند حساس حرکت در سیلندر، نیروی ساخت شده را به حرکت تبدیل کند. پیستون: استوانه توخالی سربسته ای هست که نیروی احتراق را به وسیله شاتون به میل لنگ منتقل می‌نماید . چرا که حساس کوتاه نمودن شاتون فاصله پیستون و میللنگ کمتر از مدام شده است. به‌این منظور پیستون حیاتی حرکات خویش ابتدا سبب ساز ورود هوا و یا این که ادغام هوا و سوخت به باطن سیلندر میشود (در هنگام حرکت به سمت پایین) ، آنگاه منجر فشرده شدن ترکیب ذکر شده می‌گردد و در ضمن به نحو راضی بودن گوشه ای از نشت نمودن گازها جلوگیری می‌نماید (در زمان حرکت رو به بالا) ، پس از کار احتراق انرژی آزاد شده بوسیله پیستون جذب شده و با امداد شاتون به میل لنگ منتقل میگردد. شاتون نقش مهمی در حرکت دورانی داراست و پیستون قطعهای استوانه شکل هست که به شاتون وصل می‌گردد و حرکت رفت و برگشتی در سیلندر دارد. این عضو متحرک که یک سر آن درون محوطه سیلندر می باشد و از زیر به وسیله شاتون به میل لنگ متصل شده است، پیستون نام دارد. رخ سر همین پیستون ها ، به حرکت مواد سوختی در اتاق احتراق جهت انفجار خوبتر امداد میکند. نصیب سر پیستون که محل قرار گرفتن حلقه های آن می باشد تماما دایره ای صورت هست و در معرض حرارت بیشتری قرار دارد. همین شیار در نصیب بالای پیستون و همچنین در ذیل رینگ روغنی، وجود دارد. این قطعه، باطن شکاف های موجود در بوش سیلندر به رخ عمودی حرکت می کند. شیار عمودی ضمن ساخت شرایط ارتجاعی در بدنه پیستون در موقع انبساط قسمت راهنمای پیستون را حفظ می کند.شیار در علیه انبساط زیاد عکس العمل نشان داده،بر بدنه پیستون،در گوشه ای که محور های گژن پین قرار دارد، بار زیادی وارد نمی شود.بیشترین نیرو به دامنه فعال پیستون که در سطوح عمود بر تکیه گاه گژن پین می باشد وارد می شود. در صورتی که اصطکاک فی مابین سیلندر و پیستون زیاد باشد، پیستون به صحت حرکت نمی‌کند که آسیبهای متعددی را به همراه خواهد داشت. در علیه پیستون های آلومینیومی ریختهگری انبساط متعددی دارا هستند که اگر متناسب اهمیت سیلندر و محیط احتراق نباشد دردسرساز میشود. می شود. به همین خواسته پیستون را به قشرهای حفظ کننده آغشته می نماید تا مقاومت پیستون در علیه سایش ارتقا یابد حتمی به ذکر میباشد که بعضا از همین پوشش ها مانند پوشش گرافیتی، روغن را در خویش نگه می دارند. پیستونها چدنی گاهی زمان ها کلیدی قلع یا یک فلز مخصوص روکش دیتا می‌شوند تا جلای صافتر و مقاومت بهتری در مقابل فرسودگی بوجود آورند. بدیهیست که در بلوک سیلندر یک ماشین ، به تعداد پیستون های آن بوش سیلندر تعبیه شده هست براین اساس هرچقدر تعداد پیستون های یک خودرو اکثر شود ، حجم و اندازه بلوک سیلندر آن اتومبیل نیز ارتقا پیدا می کند. تانکهای میانگین حساس 24 سیلندر بوده در صورتی که تانک اورلورد آمریکا 64 سیلندر هست که به عنوان بزرگترین و مخوفترین تانک شناخته شده میباشد . طراحی صحیح و متناسب این بخش نسبت به سیلندر و محیط احتراق در کیفیت اختلاط هوا و سوخت، احتراق و در عاقبت اقتدار ساخت شده بوسیله موتور اثر گذاری دارد. البته به استدلال امکان بالای انبساط پیستون های آلومینیومی بایستی لقی بیشتری بین این دسته پیستون و سیلندر در لحاظ گرفته شود. در حالی که پیستون ساخته شده به وسیله آهنگری بدنه ای فشرده و متراکم دارد و حدود ۷۰% مقاومتر از نوع ریختگی آن است. وقتی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه اصلی بوش پیستون تبریز وب پیستون ایران تبریز وب سایت خویش باشید.

ایندکسر