همین تغییرات هنوز این خودرو را کاملا مطلوب رانندگی جاده نمیکند، ولی نسبت به قبل مضاعف چابک تر شده و همینطور در ارتفاع تابستان میتوانید براحتی از کولر به کارگیری کنید، سوای این که مثل پیشین نگران بالا رفتن دمای آب موتور باشید. مانند استعمال از حلقه و پیستون ریو و ارتقا حجم موتور به ۱۵۰۰ سی سی ، همچنین به کارگیری از لوله های میانی اگزوز تیبا (قطر بیشتری و طراحی بهینه خیس نسبت به اگزوز پراید) و در نهایت به کارگیری از انباره عقب تیبا (قلاب ها و سر اگزوز بایستی برای کارگزاری روی پراید کمی تغییر و تحول یابد) و … همچنین بایستی گفت که اکثری از اشخاص میباشند که به دنبال شیوهای به جهت ایجاد صدا از اگزوز خودروی خود هستند؛ بهترین راهحل به جهت این اشخاص را می توان استفاده از هدرز در لحاظ گرفت، البته باید گفت هدرز نمیتواند صدای چندان بلندی ساخت کند، ولی همان صدای تولیدی و ناچیز را می توان یکصدای خوشایند در نظر گرفت که نزد رانندگان بهویژه جوانان از اصلی ویژهای برخوردار است. در هدرز برای هر سیلندر یک خروجی تعبیه شده میباشد تا پس از اشتعال و بالا آمدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی را اصلی کمترین مقاومت در دیواره های مجرای خروجی از سیلندر بیرون کند. همانطور که گفته شد، کارگزاشتن این قطعه یک دستور آسان تلقی میشود، ولی بایستی گفت طراحی که برای تولید قطعه هدرز پراید یورو 4 فولادی حرفهای آیتم استعمال قرار میگیرد، ساده نیست؛ در طراحی همین قطعه می توان به صیقلی بودن آن اشاره کرد، همچنین می بایست گفت در تولید و طراحی هدرز پراید یورو 4 فولادی از فلزهایی چون فولاد، آلیاژهای متعدد و استیل استفاده میشود، بهرهگیری از همین قطعه منجر می‌گردد که گازهای سوخته شده از احتراق، حیاتی فشار و در مدتزمان پاره ای از موتور خارج شود. هدرز را می توان یک جایگزین برای مانیفولد خروجی پیشرانه بهحساب آورد که به ادله هزینهی بالایی که دارد، کاهش توسط خودروسازان گزینه استعمال قرار میگیرد، اما از آن در طراحی خودروهای اسپرت و منحصر به فرد مسابقه استعمال می شود و حتی ممکن است شما در ماشینهایی که نوع بالایی دارند، همین قطعه را بهصورت فابریک تماشا کنید. هدرز پراید یورو 4 فولادی یک قطعه از اگزوز بهحساب میآید که میتوان آن را جایگزین منیفولد چدنی فابریک موتور کرد که به استدلال طراحی بهتری که برای آن در نظر گرفتهشده، کاهش مصرف سوخت و بهبود توان خروجی موتور را در پی خواهد داشت. کارگزاشتن همین قطعه بر روی ماشینهای شهری همگانی وجود ندارد و عمده زمانی بر بر روی اتومبیل شهری نصب می شود که شخص صاحب اتومبیل خواستار این مسئله باشد، البته بعضی از موسسات خودرو مثل بنز، بی ام و آئودی و دیگر برندهای اینچنینی به جهت طراحی اتومبیل های اسپرت خود، بهصورت فابریک از هدرز هدرز پراید انژکتوری به کار گیری میکنند. در ساخت همین کالا از استیل ضد زنگ ۳۰۴ حساس روش خم کاری ظریف به عمل گرفته شده می باشد که حیاتی ساختار یکنواخت خود، موجب خروج آسان تر گازهای آلاینده، افزایش قدرت و تنفس بهتر پیشرانه خودرو می شود. اگر شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد هدرز تقویت پراید لطفا از سایت ما دیدن کنید.

ایندکسر