شاید اسم پیستون را مضاعف شنیده باشید که ولی قطعه ای مهم در به حرکت در آوردن اتومبیل نیز هست. از معایب پیستون های آلومینیمی، انبساط بدنه ی آن می باشد که طراحان بدون چاره می شوند به جهت خودداری از گریپاژ، پیستون را اهمیت لقی دوچندان بسازند، مگر آن که مهم طرح هایی همین انبساط را کاهش دهند. و در آخر، تیم حلقه های روغنی که در شیار انتهایی پیستون و نزدیک به محل اتصال میل لنگ قرار دارند. همین رینگ های روغنی اهمیت یک فنر کارگزاشتن شده در پشت موتور 4 زمانه یار هستند. تیم بعدی حلقه ها در پیستون که زیر رینگ تراکم و بالای رینگ روغنی واقع می شوند، حلقه وایپر یا این که پاک کننده پیستون نامیده می شود. توضیحات بیان شده درباره اجزا و کارایی پیستون ابلاغ کننده دارای روانکاری و روغنکاری مطلوب همین قطعه دارد. میزان سایز گژن پین که بیان کننده قطر آن می باشد هم روی پیستون ممکن است حک شود. رینگ های پیستون انواع متمایز دارا هستند که وظایف متفاوتی را انجام می دهند. این لکه های در نصیب زیرین پیستون مشاهده می شوند و ناشی از رسوب کربن و دوده ای است که در اثر سوختن مخلوط روغن و سوخت به نصیب پائینی پیستون چسبیده اند و استدلال آن هم گرم شدن بیش از ترازو تاج پیستون میباشد . همین تانک دارای 63 تن وزن هست که میتواند به راحتی یک کوه را بالا رفته و به هدف ها را گزینه هدف قرار دهد . محافظت صحیح از گونه های فیلترهای ماشین و بده بستان روغن منظم می تواند دوام حلقه پیستون ها را تا حد متعددی افزایش دهد. اهمیت توجه به حرکت پیستون و عکس العمل آن دارای دیوارهی سیلندر قطعهای به نام بوش در دربین سیلندر و پیستون قرار می گیرد که ضربات احتمالی پیستون را در اختیار گرفتن کرده و بهراحتی قابلیت و امکان ردوبدل دارد و احتمال تعمیر و بده بستان پیستون را به حداقل میرساند. یادتان باشد که روغن نباید به تراز بالای پیستون برسد زیرا سبب ساز تولید روغنسوزی خفیف شده که از منیفولد اگزوز دود آبی بیرون شده که به اصطلاح میگویند , این اتومبیل روغنسوزی داره . در صورتی که شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در آیتم پیستون خام لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.

ایندکسر