پای مردم می ایستیم و صحنه خدمت را ترک نمی کنیم/ با جوانان فریب خورده شمشیرها را در برابر دشمن فریب می دهیم.
فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: می بینیم که دشمنان که پیشرفت ایران اسلامی را در دنیا نمی بینند، بذر فتنه را در دل جوانان می کارند.

حتما بخوانید:
نمایش خدمات عمومی بخشی از تبیین جهاد است

دیدگاهتان را بنویسید