فقدان پتاسیم خون به معنای مرحله پتاسیم کمتر از ۳.۶ میلیمول در لیتر است. پتاسیم در پلاسمای خون نسبتا در سطح پائینی قرار دارد ( غالبا 3.5 تا 5.0 mmol/L ) ، اما درون سلولها تمرکز زیادی داراست ( در حدود 100 mmol/L ). سطح های پائین آن در خون hypokalemia و سطوح بالای آن hyperkalemia اسم دارند. هنگامی که مرحله پتاسیم به کاهش از 3.5 میلی مول در لیتر میرسد، هیپوکالمی تشخیص داده می شود. یک مطالعه نشان اعطا کرد که شرکت کنندگانی که 5266 میلیگرم پتاسیم در روز دریافت کردهاند، به طور میانگین 3.6 پوند تودۀ بافت فارغ از چربی نسبت به کسانی که 50 درصد کاهش پتاسیم دریافت کردهاند، داشتند و آن را مراقبت کردهاند. مصرف پتاسیم میتواند برای افرادی که کلیۀ آن‌ها مشکل دارد، مضر باشد. متد درمانی به جهت درمان فقدان پتاسیم خون بستگی به شدت کمبود پتاسیم و تاریخچه پزشکی شخص دارد. هیپرکالمی نوعی بیماری هست که به منجر آن میزان پتاسیم در خون افزایش مییابد و در سرانجام می تواند سلامتی شخص را تهدید کند. داروهای خاصی که سبب ارتقا پتاسیم می گردد را به کارگیری کنید. از روشهای حرارتی هم برای ساخت پتاسیم استفاده میشود. هویج و دیگر میوه جات و سبزیجات نارنجی رنگ، علاوه بر داشتن فواید پتاسیمی، به جهت دیده و بصیرت نیز مفیدند. به جهت به دست آوردن داده ها بیشتر درباره این رژیمها بر بر روی غفاری دایت و به جهت دریافت رژیم غذایی خود، بر روی رژیم لاغری آنلاین کلیک نمایید. درباره نوع درمانی که بیماران دریافت کردند بر اساس اقبال تصمیم گرفته شد. براساس تحقیقات موجود، نمیتوانیم مطمئن باشیم که کارداران باند شونده به پتاسیم باعث بهبود بهزیستی (well-being) بیماران شده یا از بروز دلایل در اشخاص مبتلا به بیماری مزمن کلیه پیشگیری میکنند. در گیر درد، گرفتگی و انقباض عضلانی می شوید: در صورتی که عضله‌ها پاھای شما مبتلا گرفتگی و انقباض می شود، شاید به فقدان پتاسیم در گیر باشید. پس اگر مقدار سدیم بالا باشد اما پتاسیم به اندازه به تن نرسد، همین تعادل بر ھم خورده و شخص به پرفشاری خون مبتلا می شود. افرادی که از مواد غذایی تازه استعمال نمی کنند، غالبا کمترین مقدار پتاسیم را دریافت می کنند. ۸۵ گرم صدف کنسروی یا جدید حدود ۵۳۴ میلی گرم پتاسیم دارد و بیشترین غلظت ویتامین ب۱۲ در این طعام یافت می شود. اگر این موقعیت به سرعت تشدید شوند، می تواند خطر آفرین باشد. در صورتی که شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در آیتم خرید پتاسیم سولفات لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.

ایندکسر