کمپانی تهویه نظری اهمیت راهاندازی سایت تخصصی فروش محصولات آیتم نیاز سیستم هوارسانی توانسته تمامی ابزار و قطعات آیتم نیاز یک ساختمان را به جهت معماران و طراحان ساختمانی آماده سازد. بیشترین کاربرد و استعمال از حرفه باکس فیلتر را می توان در زمینه کاهش صدا، تعبیه یک سری محل ورود یا همین که خروجی هوا یا همین که تمیز کننده هوا در نظر گرفت که اهمیت به کار گیری از باکس فن و کارگزاشتن فیلترهای مورد نیاز متناسب کلیدی مدل کاربری در مسیر هوای ورودی منجر جلوگیری از آلودگی گوشه و کنار و مانع از کم شدن عمر اثرگذار پلنیوم باکس داکت اسپلیت حرفه می شود. فیلتر باکس گروه ی کاملی از تجهیزات خروجی یا این که همین که ورودیِ هوا از آخرین نقطه ی انشعاب هوا می باشد.دریچه های ورودی، دریچههای خروجی و دریچه های برگشت هوای گزینه استفاده در اتاق تمیز می بایست به مدل ای طراحی و ساخته شوند که به لطف هوابند شده و همینطور فارغ از کاتالوگ پلنیوم باکس درز باشند. استفاده از لولههای خرطومی یا این که همین که فلکسی در بعد از آن ها خاص جهت انتقال جریان هوا به پلانیوم باکس و پخش مطبوع و یکدست جریان هوا در بخشهای گوناگون واحد ساختمانی نیازمند طراحی مختص خواهد فروش پلنیوم باکس بود. معماران ساختمانی جهت به کارگیری از همین شیوه نوین سیستم هوارسانی به شرکتهای تولیدکننده توصیه سایز مدنظر خویش را ارائه کرده تا محصولی اصلی ویژگیهای جنس بدنه و ظاهری مختص ساخت شود. به عمل گیری از لولههای خرطومی یا این که فلکسی در بعدها مختص جهت انتقال جریان هوا به پلانیوم باکس و پخش مطبوع و یکدست جریان هوا در بخشهای مختلف واحد ساختمانی تهی دست طراحی مختص خواهد فروش پلنیوم باکس بود. در برخی از حالتها پلانیوم باکس و روزنه هوا به رخ واحد ساخته شده تا از بروز مشکلات نظیر: هارمونی رنگ، تفاوت جنس و کیفیت قطعات در طراحی طراحی پلنیوم باکس ساختمان جلوگیری شود. از آنجا که دریچه های خطی و اسلوت به صورت دکوراتیو و در ارتفاع های بالا عمل می شوند، امکان هوادهی یکنواخت در طول بالای دریچه وجود ندارد، به کارگیری از پلنیوم باکس به مراد ایجاد اختلاط به میزان هوا و توزیع یکسان هوا در ارتفاع امری واجب و با می باشد. کاربرد اساسی پلنیوم باکس پخش هوا و تعدیل فشار خروجی هوا از کل نقاط دریچه ها چه خطی و چه اسلوت اسم برد. به عنوان مثال درصورتیکه از یک تیغه تقسیم کننده به کار گیری نمایید تعداد دریچه های اسلات دو عدد می شود و در صورتی که از 2 تیغه به کار گیری نمایید تعداد دریچه های خروجی سه عدد می شود. جنس آلیاژ بهکار رفته در ساخت جعبه توزیع هوا از مدل ورق گالوانیزه یا این که آلومینیوم بوده و در دو حالت ملازم با دریچه هوا یا این که حساس پنل نصب گونه های روزنه هوا قابل ساخت است.

ایندکسر