در صنعت سفالگری نیز از آن به عنوان یک ماده شیمیایی آلی به جهت لعاب گلدان به کارگیری می کنند. کربنات دی هیدرات پتاسیم جایگزین الکترولیتی مطلوب در ژنراتورها و دستگاه هایی می باشد که دارای فرآیندهای الکترولیتی عمل می کنند. همین ماده به تیتر یک ماده خشک کن جایگزین قابل قبولی به جهت کلرید کلسیم و سولفات منیزیم در ازمایشگاه ها هست اما به جهت خشک نمودن ترکیبات اسیدی مطلوب نیست. هم چنین یک جایگزین زیاد امن به جای پتاس است، که اکثر وقت ها در باتری ها و مورد ها کاربردی دیگر به کار گیری می شود. همینطور به تیتر خاکستر پتاس یا مروارید شناخته می کربنات پتاسیم قیمت شود. مهم اینحال هنگامی حرف از ارتقا تن درستی است تحقیقات گوناگون نشان می دهد که شکلات غیرقلیایی فواید بیشتری به جهت انسان دارد. کربنات پتاسیم جزو خانواده نمک ها می باشد که خواص قلیایی شدیدی دارد . نیز چنین در آلمان در نان زنجبیلی، به تیتر عامل پخت گزینه به کارگیری قرار می گیرد. کربنات پتاسیم یک کود بیشتر کشاورزی میباشد که به بهبود پرورش گیاهان و حفظ آب در خاک امداد می کند. همچنین از آن در آتش نشانی ها ، تنظیم صابون ، تهیه شیشه و نرم نمودن آب استعمال می شود. همین ماده را می توان درخاموش نمودن شعله های آتش اصلی حرارت بالا (مانند آتش سوزی های نفتی وانواع دیگر از آتش سوزی کلاس B) به کار گیری کرد. تاثیر آن در فرونشانی آتش های نفتی و گازی دوبرابر عمده از سدیم بی کربنات می باشد . کربنات پتاسیم امروزه بیشتر به رخ آزمایشگاهی ایجاد می شود، اما می توان آن را در درختان هم یافت کرد. کربنات پتاسیم کاربردهای گوناگونی دارااست و بخش اعظم در صنعت های شیشه سازی، نساجی، ساخت رنگ و جوهر های چاپی، صنعت های شوینده و بهداشتی – آرایشی، ساخت پرتوهای کاتدی، لامپ تلویزیون و لنزهای اپتیکال، مواد شیمیایی کاربرد دارد. این ماده در هر دو شرایط خشک و آب دار آن در اطفاء حریق کاربرد دارد. این خصوصیت سبب شعله ور شدن هیدروژن و واکنش آن می گردد. این مواد به شتاب حل می شوند ، استوار ، مناسب و حمل آسان هستند. پتاسیم یک مخلوط غیر آلی می باشد که به راحتی در آب حل میشود، اما در اتانول و استون نامحلول است.

ایندکسر