کشف ۲۲۵ تن کود شیمیایی ذخیره شده در زرگانحمید دبیری گفت: 225 تن کود شیمیایی گرانول پتاسیم کلرید و دو تن کود اوره غیرقابل فروش 800 کیلوگرمی در این کارخانه ذخیره شده بود که کشف و ضبط شد.

به گفته وی، پرونده متخلفان برای اتخاذ تشریفات قضایی به مراجع ذیصلاح منتقل شده است.

معاون بهبود زراعی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به کشاورزان توصیه کرد کود و سایر مواد کشاورزی را فقط از فروشگاه های مجاز خریداری کنند.

دبیری گفت: کودهای مذکور پس از بازدیدهای دوره ای جهت ساماندهی مواد کشاورزی و ارتقای امنیت غذایی و با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی، سازمان نظام ماشین آلات کشاورزی، دستگاه های دولتی و انتظامی کشف و ضبط شد.

حتما بخوانید:
چرا کانادا برای مهاجرت و تحصیل مناسب است؟

دیدگاهتان را بنویسید