گرچه امروزه پیستون های آلومینیمی ریختگی رواج بیشتری دارا هستند اما نوع آهنگری آن برای موتور های سنگین و لبریز اقتدار به کار گیری می شود.پیستون ریختگی متخلخل می باشد و به جهت دوران بیش از ۵۰۰۰ به دور بر دقیقه (PRM) مقاوم نیست. در رخ زیر، دو جور اساس متفاوت که معماران در همین گزینه به عمل میبرند، نشان دیتا شده است. چنانچه سطح کل مبنا نواری، نصف تراز اساس یک پارچه باشد، در همین رخ فشاری را که از طرف دیوارهای ساختمان به هر یک از دو شالوده وارد می گردد مهم نیز مقایسه کنید. البته اگر کف پیستون خیلی داغ شود ممکن می باشد باعث خود سوزی شود در نتیجه ترتیب احتراق به هم می خورد و ممکن میباشد موتور آسیب ببیند . ۲- چرا گرفتن پونز میان دو انگشت و فشردن آن می تواند منجر آسیب رساندن به یکی از از انگشت ها شود؟ اما ارتقاء ضخامت کف پیستون باعث ارتقا وزن آن می شود . به کارگیری از نردبان سبب ساز می گردد تراز تماس ارتقا یابدو نیروی وزن امدادگر بر روی کل تراز توزیع شود و در نتیجه فشار ناچیز شود و احتمال شکستن یخ کاهش یابد. اهمیت توجه به تعریف‌و‌تمجید فشار تفسیر دهید چرا امدادگر از یک نردبان تبارک به جهت حرکت بر روی مرحله یک دریاچه یخ زده، به کارگیری کرده است. در حالی که پیستون ممکن میباشد به عارضه ها زیادی ذوب شده و کلیدی سیلندر در گیر سایش و یا چسبندگی شود. البته نباید فراموش کرد که بهواسطه حذف سیلندر و پیستون دمای داخلی محیط دانسیته کاهش می شود و کمپرسور بهواسطه داغ شدن پیستون صفر نباید خاموش شود. پاسخ: هر چه تراز تماس نیرو اهمیت سطح کمتر باشد، فشار وارد شده به سطح عمده میشود. عامل نامگذاری چیلر تراکمی مهم کمپرسور رفت و برگشتی به علت روش کار کمپرسور است. هنگامی هزینه انرژی حائز دارای میباشد که به کارگیری مدام از دستگاه کمپرسور در فرمان عمل قرار دارد. همین اصطلاح زمانی به فعالیت می رود که شاتون ماشین شکسته باشد. فشردن پونز سبب می گردد که نیروی فشردن بر روی نوک تیز پونز توزیع شود و فشار متعددی به این نقطه وارد و باعث شکاف شدن پوست شود. پاسخ: نوک پونز تیز می باشد و این به این معنی که آنکه سطح تماس خیلی ریز است.

ایندکسر