11 نفر در جنایتی آشکار از نفرت در کنیسه درخت زندگی در پیتسبورگ شلیک شد

Category: دسته‌بندی نشده Comments: No commentsپلیس پیتسبورگ رابرت بوورز ، مرد 56 ساله سفیدپوست را بدون هیچ حادثه ای دستگیر کرد


منبع: red-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>