رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: کاهش حق الزحمه کمیسیون مشاوران املاک فرمان نائب رئیس اولیه مدیریت املاک اندیشه کرج جمهور بوده است. مدیر خزانهداری اظهار کرد: این همکاری سبب شده هست که بیش از ۷۰ فقره مدرک دولتی را که دستگاههای اجرایی ما در دولت نگه داشته بودند و تحویل نمیدادند نیز به خزانه ارائه دهند. به مسکنسازها میتوانست یک سناریوی مبنی بر بهتر شدن آتی بازار ملک از دیدگاه مسکنسازها را پر رنگ نماید یا این که دست‌کم بر مرحله انتظارات آنها از آینده پیشروی فعالیتهای ساختمانی سوای تاثیر باشد، اما دقیقا در این زمان، بدترین حس سازندهها از آینده پیشروی بازار ملک طی یک سال قبلی به ثبت رسید. به عنوان مثال، احراز ضمانتهای بانکی به مراد ارائه سرویس ها به مشتریان دیگر نیازی به روند طولانی بررسی به وسیله کارشناس ندارد و همین مورد قضیه به شکل اتومات بدون نیاز به نیروی انسانی توسط سامانه ملی املاک و اسکان قابل انجام است. از سوی دیگر طرحی می بایست در بازار مسکن و از سوی متولی این بازار اجرایی و عملیاتی شود که قابلیت و امکان فروش واحدهای ساخته شده به تقاضای اثر گذار به شکل پایدار را آماده کند. از سوی دیگر عدد شامخ کل فعالیتهای ساختمانی هم از آبانماه ۹۸ تاکنون در بدترین شرایط قرار گرفته است. طی حدود سه سال گذشته، به طور همزمان حیاتی استمرار جهش بها در بازار ملک و تداوم ضعف توان خرید از سوی متقاضیان مصرفی، رینگ اخیر بازار ساختوساز که همان امکان فروش به موقع واحدها به متقاضیان هست تامین نشد. عدد این شاخص نیز که در تیرماه ۵۶/ ۴۷ بود در مرداد ماه به ۸۶/ ۴۲ رسید.هر چندین همین میزان در فروردین ماه کمتر بوده است ولی از آنجا که فروردین ماه عملا بازار مسکن شرایط تعطیل داشت ومعامله چندانی رخ نگرفت می توان همین ماه را به عنوان ماه استثنا لحاظ کرد. گرچه سامانه املاک و اسکان amlak.mrud.ir، به تیتر یکی از سامانه های دولتی به رخ سامانه ای رشته ای و به روز طراحی گردیده، البته وب سایت املاک و اسکان مثل سایر وبسایت های اینترنتی ممکن است که گاهی به دلایلی اساسی اختلال مواجه گردد. از آنجا که تصویب تحمیلی املاک در سامانه املاک و اسکان که به تیتر سامانه تصویب اسم کد یکتا املاک هم شناخته می شود، به تازگی شروع شده است، ممکن است اشخاصی که قصد تصویب ملک و داده ها سکونتی خویش را در سامانه املاک و اسکان دارند، حساس سوالاتی در همین راستا مواجه شوند. اطلاعاتی که از همین سامانه در اظهارنامه دریافت می شود، غیرقابل ویرایش است، به همین خاطر می بایست درصورت لزوم داده ها در سامانه تصویب نام موقت اصلاح گردد. چنانچه از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد مشاور املاک اندیشه فاز ۳ لطفا از ورقه ما بخواهید.

ایندکسر