برای ارتباط با عوامل اجرایی اخبار قرمز می تونید از آدرس ایمیل زیر استفاده کنید:

info@red-news.ir

ایندکسر